fbpx

ALTERANTÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Povinné informácie Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad ako registrovaného subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS)
Sídlo subjektu ARS: Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad
Adresa na doručovanie: Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: info@sospotrebitelov.sk
Telefonický kontakt: 052/286 13 00, 0944 533 011
Údaj o zápise do zoznamu subjektov ARS: 8.2.2016
Zoznam poverených fyzických osôb, ktoré v mene subjektu ARS riešia spory:
Ing. Michal Fáber
JUDr. Renáta Dolanská
Mgr. Pavol Kocian
Ing. Soňa Ďurčová
Členstvo v nadnárodných organizáciách: Európska spotrebiteľská organizácia BEUC.
Poverené osoby ARS riešia všetky druhy spotrebiteľských sporov pre spotrebiteľov bezplatne.
Právne predpisy, podľa ktorých postupujeme pri riešení sporov: zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu a proces ARS je vedený v slovenskom jazyku.
Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu.
Výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu nezáväzný, má odporúčací charakter.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This