Kontaktné miesta

Kontaktné miesto POPRAD

V rámci Prešovského a Košického kraja je spotrebiteľom k dispozícii jedno kontaktné miesto na Nábreží Jána Pavla II. 439/16 v Poprade. Kontaktná osoba je spotrebiteľom po dohode k dispozícii denne, no minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Poprade

Pondelok od 8:30 do 15:30
Utorok od 8:30 do 15:30
Streda od 8:30 do 15:30

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 Poprad
Petra Čakovská

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0918 621 940
michal.faber@sospotrebitelov.sk

Hot-line a online poradenstvo na 0944 533 011 a 052/286 13 00 a info@sospotrebitelov.sk vždy vo štvrtok a piatok v čase od 9:00 do 17:00.

Dohodnite si stretnutie na 052/286 13 00 alebo na 0944 533 011.


Kontaktné miesto BRATISLAVA

V rámci Bratislavského kraja je spotrebiteľom k dispozícii kontaktné miesto v Bratislave (Grősslingová 4, 811 09 Bratislava, VI. poschodie, kanc. 600). Minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Bratislave

Streda od 8:00 do 12:00
Štvrtok od 10:00 do 18:00

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Grősslingová 4, 811 09 Bratislava, VI. poschodie, kanc. 600
Ing. Soňa Ďurčová

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0948 228 633
sona.durcova@sospotrebitelov.sk

Kontaktné miesto TRNAVA

V rámci Trnavského kraja je spotrebiteľom k dispozícii kontaktné miesto v Trnave (Trhová 2, 917 01  Trnava, II. poschodie, kanc. 210). Minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Trnave

Utorok od 8:30  do 12:30
Piatok od 12:00 do 16:00

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Trhová 2, 917 01 Trnava, II. poschodie, kanc. 210
Mgr. Pavol Kocian

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0940 804 092
kocianmediac@gmail.com

Hot-line a online poradenstvo na 0944 533 011 a info@sospotrebitelov.sk vždy v pondelok, utorok a stredu od 15:30 do 18:30 a vo štvrtok v čase od 8:00 do 16:00.


Kontaktné miesto KOŠICE

Edukačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov

Otváracie hodiny pobočky v Košiciach

Streda od 8:00  do 18:00
Piatok od 8:00 do 13:00

Nájdete nás

budova Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 38/A, 040 01 Košice, trakt E, č. dv. 82a
spotrebitel.adr@gmail.com

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nášho profilu na facebooku a kontaktného formulára na webe.

 

Dôležité: Pobočku v Nitre tohto roku neprevádzkujeme. 

Kontaktný formulár