Kontaktné miesta

Kontaktné miesto POPRAD

V rámci Prešovského a Košického kraja je spotrebiteľom k dispozícii jedno kontaktné miesto na ul. Jána Pavla II. 439/16 v Poprade. Kontaktná osoba je spotrebiteľom po dohode k dispozícii denne, no minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Poprade

Pondelok od 8:30 do 15:30
Utorok od 8:30 do 15:30
Streda od 8:30 do 15:30

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Nábrežie Jána Pavla II. 439/16 Poprad
Ing. Michal Fáber

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0918 621 940
michal.faber@sospotrebitelov.sk

Telefonické a online poradenstvo na 0944 533 011 a 052/286 13 00 a info@sospotrebitelov.sk.

Dohodnite si stretnutie…


Kontaktné miesto BRATISLAVA

V rámci Bratislavského kraja je spotrebiteľom k dispozícii kontaktné miesto v Bratislave (Grősslingová 4, 811 09 Bratislava, VI. poschodie, kanc. 618). Minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Bratislave

Pondelok od 12:00 do 16:00

Streda od 8:00 do 12:00
Štvrtok od 10:00 do 18:00

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Grősslingová 4, 811 09 Bratislava, VI. poschodie, kanc. 618
Ing. Soňa Ďurčová

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0948 228 633
sona.durcova@sospotrebitelov.sk

Telefonické a online poradenstvo na 0944 533 011 a 052/286 13 00 a info@sospotrebitelov.sk.

Dohodnite si stretnutie…


Kontaktné miesto TRNAVA

V rámci Trnavského kraja je spotrebiteľom k dispozícii kontaktné miesto v Trnave (Trhová 2, 917 01  Trnava, II. poschodie, kanc. 210). Minimálna prevádzková doba podľa potrieb projektu je stanovená nasledovne:

Otváracie hodiny pobočky v Trnave

Utorok od 8:30  do 15:30
Piatok od 11:00 do 16:00

po dohode aj mimo stanovených hodín

Nájdete nás

Trhová 2, 917 01 Trnava, II. poschodie, kanc. 210
Mgr. Pavol Kocian

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0940 804 092
kocianmediac@gmail.com

Telefonické a online poradenstvo na 0944 533 011 a info@sospotrebitelov.sk.


Kontaktné miesto KOŠICE

Edukačné centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov

Otváracie hodiny pobočky v Košiciach

Pondelok od 11:00 do 17:00

Streda od 11:00  do 17:00

Nájdete nás

budova Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 38/A, 040 01 Košice, trakt E, č. dv. 82a
JUDr. Renáta Dolanská

Kontaktná osoba/poverená osoba ARS

0911 847 522
spotrebitel.adr@gmail.com

Telefonické a online poradenstvo na 0944 533 011 a 052/286 13 00 a info@sospotrebitelov.sk.

Dohodnite si stretnutie…


Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom nášho profilu na facebooku a kontaktného formulára na webe.

Dôležité: Pobočku v Nitre tohto roku neprevádzkujeme. 

Kontaktný formulár