fbpx
Domov Kolektívne akcie

KOLEKTÍVNE AKCIE

Od nekalých praktík na finančnom či energetickom trhu, k škandálom s manipulovaným softvérom v dieselových autách… Spotrebitelia na Slovensku i v celej EÚ sa stávajú obeťami predajcov a poskytovateľov služieb, no domôcť sa spravodlivosti na súde býva veľmi komplikované.

KONTAKT

KOLEKTÍVNE AKCIE

 

 • #BRÁŇME SA SPOLOČNE: ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK

  Všeobecno-obchodné podmienky predajcu diaľničných známok podľa nášho právneho názoru nespĺňajú štandardy spotrebiteľskej ochrany a s ňou súvisiacej aktuálne platnej legislatívy. V tejto kolektívnej akcii zastupujeme vodičov, ktorí si kvôli nesprávne uvedenej ŠPZ museli kúpiť druhú známku či dostali sankciu za použitie známky nesprávne registrovanej na inú ŠPZ.

 

 • EMISNÝ ŠKANDÁL DIESELGATE

  Škandál s manipulovaných softvérom v dieselových autách, ktoré mali oklamať emisné testy otriasol celou EÚ. Sledujeme dianie na európskych súdoch a hľadáme možnosti ako pomôcť aj slovenským vodičom.

Informácie

Súdne konania bývajú drahé, trvajú spravidla roky a kompenzácia pre spotrebiteľa nemusí byť dostatočná. Pri sporoch malej hodnoty sa spotrebiteľom  samým často nechce absolvovať komplikované súdne konania, no frustrácia pretrváva. V prípadoch veľkého množstva poškodených ostáva často jedinou možnosťou, ako sa domôcť práva, podať žalobu na súd ako skupina a najať si experta, ktorý ich bude zastupovať. Nanešťastie, väčšina členov EÚ stále nemá funkčný, ľahko použiteľný systém, možnosti zastupovať práva spotrebiteľov spotrebiteľskými združeniami sú v rámci EÚ veľmi rôznorodé a jednotné pravidlá pre EÚ neexistujú.

Preto v prípadoch ako Dieselgate, kde spotrebitelia naprieč celými kontinentami nakupovali automobily nevediac o tom, že sú vybavené zariadením, ktoré oklame emisné testy, môžu skupiny poškodených Volkswagen žalovať len v niekoľkých krajinách.  Táto situácia ostro kontrastuje s USA, kde VW pod hrozbou kolektívnej žaloby radšej rýchlo vyplatil poškodených spotrebiteľov.

Táto situácia v EÚ pretrváva už pridlho a vyžaduje si rýchlu reakciu Európskej komisie i národných vlád. EÚ odporúčanie o spoločných zásadách pre mechanizmy kolektívneho uplatňovania nárokov pre členské štáty, aby adaptovali systém kolektívneho riešenia spotrebiteľských sporov, v roku 2013 prinieslo len veľmi malé výsledky. Správa Komisie publikovaná v januári 2018 ukazuje, že stále existuje deväť členských krajín, kde nie je možné žiadať kompenzáciu v prípade kolektívneho poškodenia spotrebiteľov. No ani v mnohých krajinách s kolektívnym systémom vymáhania práv ho spotrebitelia nevyužívajú, pretože je príliš ťažkopádny, časovo náročný alebo majú pocit, že náklady prevýšia potenciálne benefity.

Na konci roku 2017 Komisia ohlásila, že tento problém plánuje riešiť revíziou Smernice o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov, podľa ktorej bude možné paralelne žiadať kompenzáciu aj zastavenie určenej aktivity predajcu či poskytovateľa služby vydaním opatrenia.  

NAŠE POŽIADAVKY

 • SOS žiada systém kolektívneho vymáhania práv spotrebiteľov, ktorý im umožní spoločne uplatňovať ich práva na súdoch.

  • Na úrovni EÚ by mal existovať záväzný mechanizmus, na základe ktorého budú členské štáty povinné zaviesť systémy na kolektívne vymáhanie práv spotrebiteľov na národnej úrovni.
  • Systém kolektívneho vymáhania práv spotrebiteľov by mal byť použiteľný vo všetkých oblastiach občianskeho a obchodného práva.
  • Spotrebitelia by mali mať možnosť žiadať kompenzáciu za materiálnu i morálnu ujmu spolu.
  • Spotrebiteľské organizácie by zo zákona mali mať možnosť podávať kolektívne žaloby a zastupovať práva skupín poškodených spotrebiteľov. Ich skúsenosti s vymáhaním práv spotrebiteľov a reputácia v radoch verejnosti budú garanciou, že len opodstatnené prípady sa dostanú pred súd.
  • Vytvorené nástroje na národnej úrovni by mali umožniť oba postupy – tzv. opt-in (spotrebitelia sa do spoločnej akcie žiadať kompenzáciu musia sami registrovať) a opt-out (všetci poškodení spotrebitelia sú automaticky zaradení do prípadu, ak sa nevyjadria, že si to neželajú). Opt-out systém umožňuje žiadať kompenzáciu najväčšiemu počtu spotrebiteľov. Opt-out systém je tiež oveľa efektívnejší ako opt-in (v priemere, len cca 1% poškodených spotrebiteľov sa zapojí do spoločnej akcie) a je aj lacnejší, čo sa administratívnych nákladov týka. Opt-out systémy už existujú v Portugalsku a Belgicku.
  • Súdne poplatky a poplatky za právne služby by pre spotrebiteľské organizácie mali byť limitované, ako tomu je už vo viacerých krajinách.

  Zabezpečiť, aby sudcovia zohrávali aktívnu úlohu pri pripustení prípadu, dohliadli na výšku súdnych trov, rozhodli, ako majú byť obete o výsledku informované alebo či by v prípade konkrétneho prípadu mal byť použitý opt-in alebo opt-out systém.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This