fbpx
Domov Digitálne práva

DIGITÁLNE PRÁVA

Internet sa stal kľúčovou súčasťou komerčného, osobného i profesionálneho života slovenských spotrebiteľov. No kým digitálne technológie neustále rozširujú svoje pole pôsobnosti, je nevyhnutné zároveň zabezpečiť aj efektívnu ochranu spotrebiteľov v online prostredí. Úlohou spotrebiteľských združení je chrániť právo na súkromie a zabezpečiť ochranu osobných údajov spotrebiteľov, aby mohli naplno využívať výhody, ktoré im digitálny svet ponúka. Našim cieľom je tiež prispieť k tomu, aby zmluvy uzatvárané v online prostredí, boli férové, zrozumiteľné a ceny tovarov a služieb prijateľné.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

E-shopy, rezervačné platformy a sociálne médiá zohrávajú v živote spotrebiteľov čoraz dôležitejšiu úlohu, no o to častejšie sa stávajú obeťami podvodníkov, produkty predávané cez internet nespĺňajú bezpečnostné a zdravotné požiadavky a v online priestore číha i množstvo nekalých obchodných praktík. Našim cieľom je presadiť, aby aj online platformy legislatívne zodpovedali za svoje ponuky a kvalitu tovarov a služieb, ktoré ponúkajú.

Umelá inteligencia mení náš svet. Na jednej strane môže spotrebiteľom uľahčiť život, no zároveň vzbudzuje aj oprávnené obavy. Spotrebitelia čelia riziku, že sa stanú predmetom diskriminácie a netransparentných rozhodnutí robotov. Našim cieľom je, aby bol technologický vývoj a použitie umelej inteligencie v praxi adekvátne regulovaný a spotrebitelia mali silné práva, ktoré ich ochránia aj pri plnohodnotnom využití výhod digitálnej transformácie.

Články

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Spotrebiteľské organizácie dnes kontaktovala holandská spoločnosť Mutsy, ktorá chce touto cestou informovať aj slovenských spotrebiteľov, že rúčka kočíara Nio môže poraniť detské prsty. Kočiar Nio sa okrem Slovenska predáva aj v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Írsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Bosne (predalo sa celkovo asi 21 000 kočiarov tejto [...]

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Európska komisia nedávno zverejnila svoju stratégiu s názvom Renovation Wave – Vlna Obnovy, ktorej cieľom je výrazné zrýchlenie renovácie a zlepšenie energetickej účinnosti európskych budov. Ekologická dohoda a nastavenie EÚ v oblasti obnovy budov je tak trojitým víťazstvom: pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, aj pre hospodárstvo EÚ. Budovy produkujú až jednu tretinu európskych emisií, napriek [...]

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom vašich príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a [...]

Naše ciele

  • Zabezpečiť spotrebiteľom účinnú ochranu v oblasti online súkromia a osobných údajov.
  • Prispieť k tomu, aby jednotný telekomunikačný trh spĺňal očakávania spotrebiteľov čo sa férovej súťaže, dostupných cien, vymožiteľných práv a bezpečného prístupu na internet týka.
  • Zasadiť sa o to, aby online platformy zodpovedali za produkty a služby, ktoré ponúkajú rovnako ako všetci ostatní predajcovia a poskytovatelia služieb. Subjekty, ktoré profitujú z nelegálneho konania, zaň musia niesť zodpovednosť a plniť si povinnosti ako všetci ostatní obchodníci.
  • Spolupracovať na príprave legislatívy v oblasti tzv. cyber bezpečnosti, ktorá zabezpečí, že aj produkty s pripojením na internet spĺňajú všetky potrebné požiadavky, ešte pred tým, ako sa dostanú na trh.
  • Vytvoriť kvalitný súbor spotrebiteľských práv pre oblasť zodpovednosti, transparentnosti a kontroly nástrojov a použitia umelej inteligencie.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This