fbpx
Domov Finančné služby

FINANČNÉ SLUŽBY

Slovenskí spotrebitelia môžu v krátkom čase čeliť vážnym výzvam v súvislosti so svojimi osobnými financiami, úsporami, pôžičkami či dôchodkami – akcelerátorom môže byť ich veľká zadĺženosť i ekonomická kríza.

O stabilizáciu finančného sektora sa pritom od poslednej ekonomickej krízy snaží aj EÚ, no sme presvedčení, že regulácia, ktorá by lepšie chránila spotrebiteľov, stále chýba. Platí to najmä v oblasti finančných úverov a pôžičiek a tiež v sektore finančného poradenstva, kde sú spotrebitelia často zavádzaní, čoho dôsledkom je, že kúpia výrobky/služby, ktoré vôbec nepotrebujú alebo sú pre nich zbytočne riskantné.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

Nielen slovenským spotrebiteľom sú až príliš často ponúkané produkty so stále komplikovanejšími zmluvnými podmienkami a pochybnou až mínusovou hodnotou, ktoré navyše vôbec nespĺňajú ich skutočné požiadavky.

Digitalizácia otvorila dvere novým druhom finančných služieb, ktoré konkurujú existujúcim bankovým a platobným modelom, investíciám a poisteniu. Tieto zmeny spotrebiteľom ponúkajú nové, vzrušujúce možnosti, no je dôležité, pre ne čo najrýchlejšie stanoviť pravidlá, ktoré spotrebiteľov ochránia, pretože od nich právom očakávajú, že budú bezpečné, finančne dostupné, užívateľsky priateľské, a s vysokým stupňom ochrany osobných údajov svojich používateľov.

Čoraz viac finančných spoločností používa tzv. big data na rôzne účely od marketingu, určovania cien a personalizácie finančných ponúk. Táto digitálna evolúcia so sebou prináša potenciálne výhody pre spotrebiteľov ako ponuky lepšie vyhovujúce ich osobným potrebám, no zároveň vyvoláva množstvo otáznikov v súvislosti s ochranou súkromia, spravodlivosti a transparentnosti.

Len dobrá legislatíva, ktorá chráni spotrebiteľov teoreticky, nezabezpečí ich efektívnu ochranu,  ak nie je aj v praxi reálne vymožiteľná.

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Spotrebiteľské organizácie dnes kontaktovala holandská spoločnosť Mutsy, ktorá chce touto cestou informovať aj slovenských spotrebiteľov, že rúčka kočíara Nio môže poraniť detské prsty. Kočiar Nio sa okrem Slovenska predáva aj v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Írsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Bosne (predalo sa celkovo asi 21 000 kočiarov tejto [...]

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Európska komisia nedávno zverejnila svoju stratégiu s názvom Renovation Wave – Vlna Obnovy, ktorej cieľom je výrazné zrýchlenie renovácie a zlepšenie energetickej účinnosti európskych budov. Ekologická dohoda a nastavenie EÚ v oblasti obnovy budov je tak trojitým víťazstvom: pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, aj pre hospodárstvo EÚ. Budovy produkujú až jednu tretinu európskych emisií, napriek [...]

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom vašich príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a [...]

Naše ciele

  • Prispieť k tomu, aby boli základné platobné služby a produkty riadne funkčné, spravodlivé, dostupné a bezpečné.
  • Zabezpečiť, aby informácie o finančných službách a produktoch boli ľahko pochopiteľné a porovnateľné a finančné poradenstvo spoľahlivé.
  • Zasadiť sa o to, aby boli finančné služby a produkty skutočne vhodné pre tých, čo si ich kupujú.
  • Dohliadnuť, aby rastúca digitalizácia žiadnym spôsobom nelimitovala niektoré kategórie spotrebiteľov.
  • Posilniť reguláciu a dohľad v oblasti finančných služieb.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This