fbpx
Podnety na zmenu zákona č. 488/2013 Z.z. o  diaľničnej známke a  o  zmene niektorých zákonov

Podnety na zmenu zákona č. 488/2013 Z.z. o  diaľničnej známke a  o  zmene niektorých zákonov

KOLEKTÍVNA AKCIA: ZA FÉROVÝ PREDAJ DIAĽNIČNÝCH ZNÁMOK Vážení spotrebitelia/motoristi! Ďakujeme, že s nami zdieľate svoje skúsenosti v rámci kolektívnej akcie Za férový predaj diaľničných známok, vyhlásenú z dôvodu rastúceho počtu sťažností spotrebiteľov, ktoré Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) zaznamenala v súvislosti s úhradou diaľničnej známky a pokutovaním spotrebiteľov za „jazdu po diaľnici na čierno“ napriek tomu, že mali diaľničnú známku kúpenú. [...]
Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa – online webinár

Pozvánka na bezplatný online tréning Bezplatný online tréning Spotrebiteľské právo a ochrana spotrebiteľa sa uskutoční online v dňoch 13.- 14.5.2021 a jeho hlavným cieľom je rozvíjať zručnosti a informovanosť o kľúčovej legislatíve a aktuálnych zmenách v oblasti spotrebiteľskej legislatívy na úrovni EÚ a ich aplikácii na Slovensku. V prípade záujmu vyplňte do 23. apríla 2021 [...]
Podnety na zmenu zákona č. 488/2013 Z.z. o  diaľničnej známke a  o  zmene niektorých zákonov

Za férový predaj diaľničných známok – výzva vodičom

Zákon o diaľničnej známke by mal prejsť riadnym legislatívnym procesom a zamerať sa, okrem skrátenia lehôt na výber pokút za jazdu po diaľnici bez známky, aj na celkové zlepšenie systému evidencie výberu a úhrady diaľničnej známky. A najmä zjednotiť postupy správnych orgánov pri ich ukladaní naprieč Slovenskom. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad eviduje sťažnosti spotrebiteľov, že [...]
Ako sa brániť pri nespravodlivých zrážkach zo mzdy?

Ako sa brániť pri nespravodlivých zrážkach zo mzdy?

Prekvapil vás zamestnávateľ zrážkami zo mzdy? Máte pochybnosti o správnosti tohto postupu, a neviete ako sa brániť? Máte niekoľko možností ako postupovať... Zrážky zo mzdy rozdeľujeme na zákonné, exekučné a ostatné. Zákonnými zrážkami zo mzdy sú napríklad poistné na sociálne poistenie, preddavky poistného, nedoplatky z ročného zúčtovania preddavkov, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie či preddavky [...]
Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Zmena tarify môže znížiť váš účet za elektrinu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) schválil v decembri 2020 cenové rozhodnutia na rok 2021, čím sa v roku 2021 mení vzorec, podľa ktorého sa domácnostiam, pripojeným do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej (VSD) a Stredoslovenskej distribučnej (SSD), vypočítava fixná časť distribučných poplatkov. Ak máte u VSD distribučnú tarifu D4, D5 alebo D6 a u SSD [...]
Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Pripravte svoju firmu na spotrebiteľské právo

Projekt ConsumerLawReady  (Pripravený na spotrebiteľské právo) je určený špeciálne mikropodnikom, malým a stredným obchodníkom či poradcom, ktorí komunikujú so spotrebiteľmi. Získate dôležité znalosti o právach spotrebiteľov, aby vaše podnikanie bolo v súlade s požiadavkami legislatívy a zároveň priateľské voči spotrebiteľom. Stanete sa súčasťou širšej komunity profesionálov, ktorá používa našu platformu na spojenie a komunikáciu s [...]