fbpx
#KORONAVÍRUS | ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV SA VZŤAHUJE NA ÚVERY BÁNK, NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV A  LÍZINGY

#KORONAVÍRUS | ODKLAD SPLÁTOK ÚVEROV SA VZŤAHUJE NA ÚVERY BÁNK, NEBANKOVÝCH SUBJEKTOV A  LÍZINGY

Ak si nie ste istí, či sa odklad vzťahuje aj na vašu zmluvu, neviete sa rozhodnúť, či máte o odklad požiadať, resp. aký dopad bude mať prípadný odklad splátok na váš úverový vzťah, pred podaním žiadosti o odklad sa s nami môžete bezplatne poradiť. Telefonický a mailový kontakt nájdete v závere textu. O odklad splátok odporúčame žiadať len [...]
OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

Aktuálne znenie zákona č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti súvisiacich so šírením nákazy  COVID 19 - v znení účinnom od 9.4.2020 - aj odklad splátok úverov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/67/20200409) TRETIA HLAVA - OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI § 30a Základné ustanovenia Na účely tejto hlavy sa rozumie a) veriteľom osoba, [...]
#KORONAVÍRUS | Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie na území SR – odporúčanie SOI

#KORONAVÍRUS | Povinnosti správcov bytových domov počas mimoriadnej situácie na území SR – odporúčanie SOI

Mimoriadne opatrenia Vlády SR majú vplyv aj na plnenie povinností správcov bytových domov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Vyúčtovanie do 31.5.2020 Vo všeobecnosti sa nepredpokladá, že by správca nestihol vypracovať vyúčtovanie (prípadne správu o činnosti). V prípade, že má/mal k dispozícii dáta a potrebné dokumenty na jeho [...]
#KORONAVÍRUS | Nie kompromisom v neprospech spotrebiteľov

#KORONAVÍRUS | Nie kompromisom v neprospech spotrebiteľov

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) a Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) sú si vedomé obrovských problémov, ktorým čelí odvetvie cestovného ruchu. Táto kríza však tvrdo zasiahne aj spotrebiteľov, ktorí budú finančne postihnutí. Podľa právnych predpisov EÚ, ak je preprava zrušené z dôvodu „mimoriadnych okolností“, majú spotrebitelia nárok na náhradu cestovných nákladov. Prepravca je povinný im ju preplatiť [...]
#KORONAVÍRUS (COVID-19)  Ako je to s vrátením peňazí za zrušenú kultúrnu či športovú akciu alebo študijný kurz?

#KORONAVÍRUS (COVID-19) Ako je to s vrátením peňazí za zrušenú kultúrnu či športovú akciu alebo študijný kurz?

Od zavedenia opatrení proti šíreniu nákazy koronavírusom sa na nás spotrebitelia obracajú s otázkami ohľadom vrátenia peňazí za zrušené kultúrne a športové akcie, krúžky, študijné či vzdelávacie kurzy... Kedy máte právo na vrátenie vstupného či platby za workshop? Musíte akceptovať uskutočnenie akcie v náhradnom termíne? A v ktorých prípadoch usporiadateľ za neuskutočnenú akciu nemusí spotrebiteľovi [...]