fbpx

Pripravení na spotrebiteľské právo/Consumer Law Ready


Pravidlá EÚ na pomoc spotrebiteľom pri opravách ich výrobkov

Pravidlá EÚ na pomoc spotrebiteľom pri opravách ich výrobkov

EÚ dosiahla dohodu o návrhu na zavedenie práva na opravu, ktorý spotrebiteľom pomôže ľahšie opravovať tovar a používať výrobky dlhšie. Spotrebiteľské organizácie nové pravidlá vítajú, pretože budú viesť výrobcov k výrobe kvalitných a opraviteľných produktov. Právo na...
Prezidentka sa stotožnila s pripomienkami združení na ochranu spotrebiteľov a vrátila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov do parlamentu

Prezidentka sa stotožnila s pripomienkami združení na ochranu spotrebiteľov a vrátila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov do parlamentu

Prezidentka SR sa stotožnila s pripomienkami združení na ochranu spotrebiteľov, vrátila zákon o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov, ktorý bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený dňa 03.05.2023 späť do parlamentu na jeho opakované...
Pripomienky k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa

Pripomienky k vládnemu návrhu zákona o ochrane spotrebiteľa

Výzva poslancom NRSR na prijatie legislatívy, ktorej súčasťou je: – zachovanie reklamačného konania – zachovanie Komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich na Ministerstve spravodlivosti SR...