fbpx

Pripravení na spotrebiteľské právo/Consumer Law Ready


Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Holanská nadácia Data Privacy Stichting vyhrala prelomový prípad ochrany osobných údajov proti Facebooku

Okresný súd v Amsterdame sa vo svojom rozhodnutí z 15. marca 2023 priklonil na stranu Data Privacy Stichting (ďalej len „nadácia“). Nadácia, ktorá na tomto prípade úzko spolupracuje s holandskou spotrebiteľskou organizáciou Consumentenbond – požiadala o deklaratórnu...
Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Členským štátom EÚ sa nedarí chrániť spotrebiteľov pred rizikami umelej inteligencie

Ministri národných vlád zaujali pre spotrebiteľov neuspokojivé stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii). Ide o dôležitý legislatívny predpis na reguláciu...
Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Alternatívne riešenie sporov ako účinný nástroj ochrany práv spotrebiteľov na Slovensku

Napriek celoeurópskemu trendu, ktorý mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a existujúce legislatívne nástroje všeobecne posilňuje, nie je systém alternatívneho riešenia sporov (ARS) u nás stále dostatočne etablovaný a inštitút mediácie sa v spotrebiteľských...
Nevyžiadané volania pod kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a zbavte sa otravných marketingových volaní

Nevyžiadané volania pod kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a zbavte sa otravných marketingových volaní

Od 18. augusta 2022 platí, že všetky marketingové volania musia mať predvoľbu (0)888. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozornil verejnosť, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, ide...