fbpx

Napriek celoeurópskemu trendu, ktorý mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov a existujúce legislatívne nástroje všeobecne posilňuje, nie je systém alternatívneho riešenia sporov (ARS) u nás stále dostatočne etablovaný a inštitút mediácie sa v spotrebiteľských sporoch nevyužíva takmer vôbec. Vysoká úroveň ochrany práv spotrebiteľov však patrí medzi kľúčové priority Európskej únie. A zabezpečiť ju má práve funkčný a efektívny systém ARS, ktorý má v duchu EÚ legislatívy umožniť jednoduché, rýchle a lacné riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi.

Okrem chýbajúcej tradície a skúseností s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov je významnou prekážkou najmä chýbajúca stratégia rozvoja a podpory ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch.

S cieľom zlepšiť kvalitu existujúceho systému ARS a podporiť mediáciu v spotrebiteľských sporoch preto Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad spustila projekt Alternatívne riešenie sporov ako účinný systém ochrany spotrebiteľa na Slovensku, ktorý realizuje konzorcium troch subjektov – S.O.S, Poprad, Alternatíva Mediačné centrum mimosúdneho riešenia sporov a Edukačné Centrum Mimosúdneho Riešenia Sporov.

Hlavným cieľom projektu je profesionálny rozvoj existujúcich kapacít v oblasti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov a analýza aplikačného potenciálu systému ARS a mediácie v spotrebiteľských sporoch na Slovensku. V rámci projektu bude vytvorená metodika pre efektívne riešenie spotrebiteľských sporov, osobitne pre systém ARS a osobitne pre mediáciu. Vytvorená metodika bude následne, v období od februára do júla 2023, otestovaná na konkrétnych spotrebiteľských prípadoch.

Hlavným očakávaným prínosom projektu je funkčný a kvalitný systém ARS, vďaka ktorému sa zníži počet spotrebiteľských sporov na súdoch a ubudnú im aj už začaté spotrebiteľské konania, ktoré sa presunú na mediáciu.

Implementáciou smernice o alternatívnom riešení sporov došlo na Slovensku k vytvoreniu osobitného procesu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnuť zmierlivé riešenie medzi stranami. Tento proces je pre spotrebiteľov a obchodníkov bezplatný a realizujú ho subjekty ARS, ktorými sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenská obchodná inšpekcia, Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní a subjekty ARS kreované z radov spotrebiteľských združení, zapísané v zozname subjektov ARS na Ministerstve hospodárstva SR. Okrem procesu ARS môžu obchodníci a spotrebitelia na mimosúdne riešenie sporu využiť aj mediáciu, ktorá je vo vzťahu k riešeniu spotrebiteľských sporov upravená osobitne.

FOTO: /www.freepik.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad