fbpx
Domov Potraviny

POTRAVINY

Spotrebitelia právom očakávajú, že jedlo na ich tanieri je kvalitné a bezpečné, no rôzne potravinové škandály dokazujú skôr opak. A keďže sa na bezpečnosť jedla a potravín už nemôžeme stopercentne spoliehať, je úlohou spotrebiteľských združení, aby svojou troškou prispeli k tomu, aby spotrebitelia mohli veriť svojim dodávateľom potravín.

KONTAKT

PRACOVNÉ OBLASTI

Nové technológie ponúkajú spotrebiteľom zaujímavé výhody, no musia byť prísne monitorované, pretože môžu predstavovať zdravotné riziko.

Ako člen Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC pracujeme na tom, aby spotrebitelia mohli robiť naozaj informované rozhodnutia pri nákupe potravín prostredníctvom jasných a pochopiteľných informácií na obaloch, a tiež zabezpečiť, aby tvrdenia týkajúce sa zdravia uvedené na produktoch boli vedecky preukázané.  Jednou z priorít BEUC tiež je, aby zraniteľné skupiny spotrebiteľov ako sú deti neboli cieľovými skupinami marketingu a predaja nezdravých výrobkov s vysokým obsahom tukov, soli a cukru.

Články

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Dôležité bezpečnostné varovanie majiteľov detského kočiara Mutsy Nio

Spotrebiteľské organizácie dnes kontaktovala holandská spoločnosť Mutsy, ktorá chce touto cestou informovať aj slovenských spotrebiteľov, že rúčka kočíara Nio môže poraniť detské prsty. Kočiar Nio sa okrem Slovenska predáva aj v Holandsku, Nemecku, Belgicku, Veľkej Británii, Španielsku, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku, Írsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Bosne (predalo sa celkovo asi 21 000 kočiarov tejto [...]

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Vlna Obnovy (Renovation Wave): Ekologickejšie, zdravšie a dostupnejšie bývanie pre spotrebiteľov a účinnejšie riešenia energetickej chudoby

Európska komisia nedávno zverejnila svoju stratégiu s názvom Renovation Wave – Vlna Obnovy, ktorej cieľom je výrazné zrýchlenie renovácie a zlepšenie energetickej účinnosti európskych budov. Ekologická dohoda a nastavenie EÚ v oblasti obnovy budov je tak trojitým víťazstvom: pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, aj pre hospodárstvo EÚ. Budovy produkujú až jednu tretinu európskych emisií, napriek [...]

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Ako zabrániť ďalšiemu šíreniu COVID-19? oznámte informáciu o svojej pozitivite Vášmu všeobecnému lekárovi (v prípade detí všeobecnému lekárovi pre deti a dorast). oznámte informáciu o svojej pozitivite všetkým osobám, s ktorými ste boli v *úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom vašich príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a [...]

Naše ciele

  • Pomáhať spotrebiteľom robiť pri nákupe potravín informované rozhodnutia, vrátane zraniteľných skupín.
  • Upozorňovať na zavádzajúce informácie.
  • Vzdelávať spotrebiteľov, aby si vyberali bezpečné a udržateľné jedlo a potraviny.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad

Share This