fbpx

Koncom minulého roka spoločnosť Toy Industries of Europe (TIE) kúpila 19 hračiek z online trhoviska TEMU.com. Žiadna z nich nespĺňala právne požiadavky EÚ a 18 dokonca pre deti predstavovalo skutočné bezpečnostné riziko.

TEMU je nákupná online aplikácia, ktorej popularita za posledné dva roky výrazne vzrástla. Jej čínska materská spoločnosť PDD Holdings nezverejňuje údaje o trhu, no v EÚ popularita TEMU prudko rastie. Je to najobľúbenejšia aplikácia na trhu v Španielsku a najsťahovanejšia aplikácia (okrem hier) v Poľsku. Zákazníkom umožňuje nakupovať od predajcov mimo EÚ, najmä z Číny.

TIE sa rozhodla hračky nakúpiť po rastúcich obavách svojich členov. Následne ich poslali do nezávislého akreditovaného laboratória a otestovali podľa pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek. Zistenia sú alarmujúce:

  • Žiadna z hračiek nie je v súlade s legislatívou EÚ, čo znamená, že by sa v rámci EÚ vôbec nemali predávať;
  • 18 z 19 hračiek nespĺňa normu bezpečnosti hračiek EN 71-1 alebo EN 71-3, a preto predstavuje pre deti riziko. Hra s nimi môže byť nebezpečná, pretože hrozí porezanie, udusenie, uškrtenie, prepichnutie či chemické nebezpečenstvo. Napríklad hrkálka s dúhovou stuhou pre bábätká má na kovových zvončekoch ostré hrany, ktorými by sa deti mohli porezať a jej malé časti by mohli spôsobiť zadusenie. A napríklad migrácia bóru z jednej súpravy bola 11-krát vyššia ako je zákonný limit pre hračky;
  • 18 z 19 hračiek nemalo adresu v EÚ, čo je požiadavka podľa nariadenia EÚ o dohľade nad trhom a súlade výrobkov.

TEMU po zisteniach TIE prijali opatrenia a hračky sa už na ich platforme nedajú nájsť. Na každú nebezpečnú hračku identifikovanú na platforme však existuje nespočetné množstvo ďalších, ktoré sa nenašli, a sú v rukách spotrebiteľov v celej EÚ.

Výsledky najnovšieho prieskumu potvrdzujú aj výsledky testu TIE z roku 2020, keď hračky nakúpili prostredníctvom štyroch rôznych online trhovísk. Problémom sú najmä predajcovia tretích strán, ktorí nemôžu niesť zodpovednosť za bezpečnosť hračky (v tomto prípade 19 z 19 hračiek). Právny rámec EÚ túto situáciu nepokrýva. Nedávne legislatívne zmeny, ako je zákon o digitálnych službách, môžu viesť k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov voči predajcom v EÚ, no opäť nedokážu pokryť medzeru a postihnúť predajcov aj mimo EÚ. V prípade hračiek, kde je ohrozený najzraniteľnejší spotrebiteľ a pravidlá sú prísnejšie ako pre iné výrobky, môže nové nariadenie o bezpečnosti hračiek túto právnu medzeru odstrániť. Európski spotrebitelia však potrebujú najmä proaktívny prístup samotných online platforiem, aby na svoje trhy nepúšťali nezodpovedných obchodníkov.

Požadované zmeny:

  • Ak neexistuje žiadny hospodársky subjekt so sídlom v EÚ, za bezpečnosť hračky by mal zodpovedať prevádzkovateľ online trhoviska.
  • Orgány trhového dohľadu by sa mali zamerať na tento druh dovozu a s pomocou dostatočných zdrojov na efektívnu prácu kontrovať malé zásielky nízkej hodnoty, keďže často ide o typy balíkov, ktoré kontrolám unikajú.
  • Vnútroštátne orgány by mali urýchlene preskúmať, ako môžu využiť existujúce pravidlá na blokovanie webových stránok, ktoré nepretržite umožňujú predaj nebezpečných výrobkov.
  • Riadne presadzovanie ustanovení zákona o digitálnych službách týkajúce sa vysledovateľnosti obchodníkov – online platformy overujú, či sú informácie poskytnuté uvedenými obchodníkmi presné.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad