fbpx

EÚ dosiahla dohodu o návrhu na zavedenie práva na opravu, ktorý spotrebiteľom pomôže ľahšie opravovať tovar a používať výrobky dlhšie. Spotrebiteľské organizácie nové pravidlá vítajú, pretože budú viesť výrobcov k výrobe kvalitných a opraviteľných produktov.

Právo na opravu má spotrebiteľom uľahčiť a zefektívniť náklady na opravu výrobkov, a motivovať ich, aby pokazené výrobky, ak je to možné, hneď nevyhadzovali a nevymieňali za nové. Spotrebiteľom to prinesie úspory, podporíme obehové hospodárstvo, a zníženým množstva odpadu, aj ciele udržateľnej spotreby.

Ak sa vada na tovare objaví ešte v zákonnej záruke, a spotrebiteľ sa rozhodne si tento výrobok nechať opraviť, dostane naň predĺženú jednoročnú zákonnú záruku.

Po uplynutí zákonnej záruky budú môcť spotrebitelia požiadať o jednoduchšiu a lacnejšiu opravu vád tých výrobkov, ktoré musia byť technicky opraviteľné (napr. tablety, smartfóny, práčky, umývačky riadu a pod.) Výrobcovia budú povinní zverejňovať informácie o svojich opravárenských službách, vrátane orientačných cien najbežnejších opráv.

S cieľom podporiť rozvoj trhu s opravami majú nové pravidlá zabezpečiť, aby boli náhradné diely pre technicky opraviteľný tovar dostupné za primeranú cenu, a výrobcovia budú mať zakázané používať zmluvné, hardvérové alebo softvérové prekážky súvisiace s opravami, ako napríklad brániť nezávislým opravovniam v používaní použitých, kompatibilných a 3D vytlačených náhradných dielov.

Dohodnuté pravidlá budú tiež vyžadovať, aby členské štáty zaviedli aspoň jedno opatrenie na podporu opráv, ako sú napríklad poukážky na opravy, fondy na opravy alebo podpora miestnych iniciatív v oblasti opráv. Takéto opatrenia môžu byť podporované z fondov EÚ, ako to už vidíme v niektorých iných členských štátoch.

Nové pravidlá tiež stanovujú zriadenie európskej platformy pre opravy, kde spotrebitelia ľahšie nájdu vhodných opravárov vo svojom okolí. Opravovne na nej budú môcť inzerovať svoje služby.

Ako si spotrebiteľ môže právo na opravu uplatniť a na aké výrobky sa vzťahuje?

Nová povinnosť výrobcov opraviť svoje výrobky (mimo zákonnej záruky) sa bude uplatňovať na žiadosť spotrebiteľa. Rozsah pôsobnosti je obmedzený na presne vymedzený zoznam výrobkov, pre ktoré existujú požiadavky na opraviteľnosť podľa právnych predpisov EÚ, a ktoré sú uvedené v prílohe II návrhu. Ide o práčky a práčky so sušičkou pre domácnosť, umývačky riadu pre domácnosť, chladiace zariadenia, elektronické displeje, zváracie zariadenia, vysávače, servery a produkty na ukladanie údajov a dát, sušičky bielizne pre domácnosť, a tovar, ktorý obsahuje batérie (v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/15421).

Táto smernica sa uplatňuje na kúpne zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim. Za kúpne zmluvy na účely tejto smernice sa považujú aj zmluvy medzi spotrebiteľmi a predávajúcimi o dodaní tovaru, ktorý sa má vyrobiť alebo vyhotoviť.

Kedy začne toto právo platiť na Slovensku?

Predminulý týždeň sa dosiahla predbežná politická dohoda na európskej úrovni. V ďalších krokoch bude potrebné dokončiť text po technickej stránke (napr. kontrola právnikmi, lingvistami atď.) a potom ho formálne musí prijať Európsky parlament a Rada, čo môže trvať ešte niekoľko mesiacov. Keď sa tak stane, smernica bude uverejnená v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní po tomto uverejnení. Od tohto momentu budú mať členské štáty 24 mesiacov na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov víta, že ostalo zachované právo spotrebiteľov vybrať si medzi opravou a výmenou, keď je produkt chybný a pokazí sa. Nariadenie povinnej opravy spotrebiteľom, ako to pôvodne navrhla Európska komisia, by bolo nespravodlivé, pretože kupujúci by sa museli príliš spoliehať na predajcu.

EÚ konečne vyvíja tlak na výrobcov, aby sa trvanlivé a opraviteľné výrobky stali normou. Produkty s dlhšou životnosťou a opraviteľnejšie produkty sú samozrejmosťou, ak chceme šetriť peniaze spotrebiteľov a prírodné zdroje. Európske spotrebiteľské organizácie už dlho upozorňujú zodpovedné autority na príliš krátku životnosť príliš veľkého množstva výrobkov, ktoré nie je možné opraviť. Nové pravidlá tak jednoznačne posilnia práva spotrebiteľov v prípade chybného tovaru, a z opravy v ich očiach spravia atraktívnejšiu a dostupnejšiu voľbu.

Je tiež spravodlivé, že výrobky s dlhšou životnosťou budú mať aj dlhšie záručné lehoty. Podľa nových pravidiel, keď si spotrebitelia nechajú opraviť nefunkčný výrobok, dostanú naň aj dodatočnú ročnú záruku, čo je pre spotrebiteľov výborná správa.

– – –

Image by Freepik

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad