Prvý spotrebiteľský slovník v Braillovom písme

Prvý spotrebiteľský slovník v Braillovom písme

V snahe sprístupniť základné pravidlá ochrany spotrebiteľa nevidiacim a slabozrakým vydala  Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči  (SKN) prvý Spotrebiteľský slovník v Braillovom písme. Začiatkom roka 2012 tak bude k dispozícii v tridsiatich knižniciach pre nevidiacich i na krajských a regionálnych pobočkách Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska.

Jedinečná publikáciu slávnostne uviedol do života 20. decembra 2011 riaditeľ SKN v Levoči Ing. František Hasaj počas seminára S.O.S. Poprad Ako využiť spotrebiteľské práva v praxi, aby ani hendikepovaní neboli hendikepovaní, realizovaného vďaka finančnej dotácii Ministerstva hospodárstva SR.

V rámci projektu bola vytlačená i publikácia Zbavme sa spotrebiteľských hendikepov!, ktorú si môžete stiahnuť z linku pod článkom. V prípade záujmu si obe publikácie spolu s audio verziou na CD môžete objednať mailom na adrese info@sospotrebitelov.sk.

Zbavme sa spotrebiteľských hendikepov!

 

Zdieľaj tento článok