fbpx

V princípe platí, že čím drahšia bude elektrina v budúcnosti, tým sa investícia do fotovoltiky „vráti“ rýchlejšie. Pozrite si však aj ďalšie výhody, prečo sa o prechode na slnečnú energiu oplatí pouvažovať aj vám.

Najprv prehľad cien. Priemerná cena elektriny na Slovensku pre domácnosti je v roku 2022 vo výške 0,16 – 0,17 €/kWh. Podľa Eurostatu bola priemerná cena v prvom polroku 2021 pre domácnosti so spotrebou 2 500 – 10 000 kWh vo výške 0,1668 €/kWh, v tej sú však zarátané všetky poplatky, ktorým sa nedá vyhnúť – preprava, distribúcia, straty, štátne poplatky. Koľko bude elektrina stáť na budúci rok a neskôr však dnes nikto s určitosťou predpovedať nedokáže. Lacnejšia zrejme už nebude, ale o koľko bude drahšia sa ešte len „uvidí“. Ceny pre domácnosti platné od 1.1.2023 by mali byť zverejnené začiatkom decembra tohto roka.

Nižšie účty za elektrinu
Fotovoltika vyprodukuje ročne z výkonu 1 kWp elektrinu v hodnote 160 – 220 € (1 000 – 1 200 kWh x 0,16 – 0,18 €/kWh), a taká by bola tiež teoretická maximálna úspora na elektrine.

Hypoteticky, ak by sa všetka produkcia fotovoltiky spotrebovala v domácnosti, alebo ak by u nás fungoval tzv. net-metering, fotovoltika by sa vedela vrátiť za 5–7 rokov (pri súčasných cenách elektriny), a pri životnosti systému 20-25 rokov. Je to dobrá investícia aj preto, že cena elektriny bude pravdepodobne v budúcnosti z dlhodobého hľadiska rásť, a otázne je zrejme len akým tempom.

Efektívnejšia spotreba vďaka dostupným virtuálnym batériám
V praxi však nie je reálne využiť elektrinu vyprodukovanú fotovoltikou na 100 %. Skutočná úspora bude preto vždy nižšia, a teda aj návratnosť investície o niečo dlhšia. V priemere sa môže využitie on-grid fotovoltiky pri bežnej domácnosti pri vyšších výkonoch (dimenzovaných na celoročnú spotrebu elektriny) pohybovať okolo 30-40 % (50-60 % v prípade odloženia prebytočnej elektrickej energie do teplej vody). Dôvodom je, že v čase najväčšej produkcie fotovoltiky – v lete cez deň – býva spotreba domácnosti často skôr podpriemerná. Ráno a večer, hlavne v zime, keď je spotreba vyššia, fotovoltika už produkuje pomerne málo. A v noci vôbec.

Dnes sa už však vďaka virtuálnej batérii dá pomerne slušne ušetriť aj na tej elektrine, ktorú vyprodukuje fotovoltika v čase, keď je vaša spotreba nižšia, a elektrina „odtečie“ do siete. S virtuálnou batériou viete (bez problémov) dosiahnuť úsporu vo výške 75-80 % „hodnoty“ elektriny vyprodukovanej fotovoltikou. Virtuálnu batériu už dnes môže mať na Slovenskú každý – v ponuke ju majú všetci najväčší dodávatelia elektrickej energie (ZSE, SSE, VSE).

Vyššia hodnota vašej nehnuteľnosti
Ďalšou výhodou fotovoltiky je, že ide o investíciu, ktorá okamžite zvýši cenu vašej nehnuteľnosti. Ak dnes investujete do fotovoltickej elektrárne na vašom dome napr. 7 000 €, hodnota vašej nehnuteľnosti na realitnom trhu razom stúpne aj o 15 000 € (v závislosti od lokality). Pri súčasnej inflácii (takmer 15 %) si je potrebné uvedomiť, že 7 000 € uložených doma alebo v banke, bude mať na budúci rok hodnotu 6 000 €, ale na streche domu vo forme fotovoltiky to môže byť aj 8 000-9 000 €.

Nižšie emisie – čistejšie ovzdušie – lepšie zdravie
A nezabúdajme ani na ekologický aspekt. Elektrina vyrobená na mojej streche je úplne zelená – bez emisií CO2, bez spaľovania fosílny či tuhých palív, bez zásahov do životného prostredia, bez záberu ornej pôdy, bez jadrového odpadu. Čistejšie ovzdušie je zároveň prevenciou vzniku respiračných ochorení a alergií.

Foto: BEUC

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad