fbpx

Členské krajiny, a teda aj Slovensko, majú spotrebiteľov podporiť pri investovaní do opatrení energetickej účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie (OZE) ako súčasť balíka REPowerEU, ktorý dnes zverejnila Európska komisia. Je to krok správnym smerom, no domácnosti stále čelia aj niekoľkým praktickým prekážkam.

Cieľom balíka opatrení REPowerEU je výrazne urýchliť energetickú transformáciu a zbaviť sa závislosti od ruského fosílneho plynu. Tieto ciele chce Európska komisia (EK) dosiahnuť práve podporou spotrebiteľov pri renováciách zameraných na zníženie spotreby ich domácností a prechod na fotovoltiku a tepelné čerpadlá. Tieto procesy majú členské krajiny financovať prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je dočasným nástrojom obnovy, a ktorý EK umožňuje poskytnúť členským štátom finančné prostriedky napríklad na dosiahnutie nulovej bilancie emisií skleníkových plynov do roku 2050. V rámci Mechanizmu bude na tento účel vyčlenených 723,8 mld. EUR (385,8 mld. eur vo forme úverov a 338 mld. eur na poskytovanie grantov).

Najmä kvôli vojne na Ukrajine a prehlbujúcej sa klimatickej kríze by členské štáty a zodpovedné autority mali odstrániť prekážky, ktorým čelia v súčasnosti pri renováciách spotrebitelia. Brzdia ich najmä dlhé, až niekoľkomesačné čakacie doby na inštaláciu fotovoltiky či pripojenie do siete, aj nedostatok tepelných čerpadiel a ich inštalatérov na trhu. Domácnosti tiež potrebujú ľahko prístupné a dôveryhodné poradenstvo, ktoré môžu členské krajiny EÚ aktuálne financovať napríklad zo svojich Plánov obnovy a odolnosti.

„Vyššia energetická účinnosť, ktorá zníži spotrebu energie budov a prechod na obnoviteľné zdroje energie sú jediným spôsobom, ako vyriešiť klimatickú krízu a zároveň znížiť našu závislosť od drahého ruského plynu. Tento balík je krok správnym smerom, no je potrebné odstrániť aj praktické prekážky, ktoré spotrebiteľov od týchto investícií odrádzajú. Komisia odporúča, aby členské štáty a zodpovedné orgány na národnej úrovni výrazne zefektívnili alebo úplne zrušili povoľovacie procesy pre pripájanie a použitie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Spotrebitelia tiež potrebujú poradenstvo, ktoré ich prevedie celou realizáciou projektov na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností a systémov vykurovania v ich domácnostiach,“ uviedla energetická analytička Spoločnosti ochrany spotrebiteľov Petra Čakovská.

Tento posun k energetickej efektívnosti a obnoviteľným zdrojom energie sa však neudeje zo dňa na deň. Je preto podľa jej slov kľúčové, čo najrýchlejšie zabezpečiť, aby domácnosti nezostali v chlade, keď Rusko na budúcu zimu preruší dodávky plynu do Európy. Na ťahu je teraz vláda SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja SR, aby urýchlene prerozdelili finančné prostriedky na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností a OZE do domácností, vrátane tých najchudobnejších, a tie sa stihli účinne pripraviť na zimu.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad