fbpx

Ctení naši spotrebitelia a priaznivci,

uplynul kalendárny rok a preto sa opätovne uchádzame o Vašu priazeň. O Vašu podporu našim aktivitám v rozvoji ochrany Vašich spotrebiteľských práv.

Naše spotrebiteľské združenie sa tak, ako každý rok, obracia na všetkých Vás, ktorým sme osobne alebo sprostredkovane pomohli s obhajobou Vašich práv poskytnutím poradenstva či priamym riešením spotrebiteľského sporu.

Vám, ktorí sa rozhodnete podporiť nás, našu bohumilú činnosť, naše aktivity a prispejete  svojimi 2% z daní, už vopred vyjadrujeme poďakovanie.

Rozhodli ste sa správne. Pomáhame bez nároku na odmenu, bezplatne, Vám, ktorí to potrebujete najviac, a nie ojedinele vidíte prínos našej činnosti.

Prečo by ste teda mali svoje 2% venovať práve nám?    

Tohto roku si naše združenie Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad pripomína 10 rokov odo dňa  registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Od nášho aktívneho vstupu medzi subjekty spotrebiteľskej ochrany nielen na Slovensku, ale aj v rámci EÚ sme  každý rok uspeli v schvaľovacom procese Ministerstva hospodárstva SR a získali oprávnenie chrániť spotrebiteľov  na pracoviskách v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Košickom a Prešovskom kraji.

Sme aktívnym členom Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

Len za 6 mesiacov našich aktivít na východe i západe Slovenska sme v tomto kalendárnom roku v prospech Vás, našich  spotrebiteľov, zachránili a usporili mimosúdnym konaním už vyše 45 tisíc eur. Rady poskytujeme denne osobnou účasťou, písomnou i elektronickou formou.

Usilujeme sa nielen poradenstvo poskytovať, ale byť aktívni aj ako mediátori a poverené osoby subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a riešiť i vyriešiť spory uzatváraním vzájomne výhodných dohôd. Sme aktívni v boji proti nekalým obchodným praktikám.

Vaša podpora vo forme príspevku 2% z Vašich daní bude pre nás významným ocenením. Vážime si, že ste sa ich rozhodli venovať práve organizácii, ktorá pomáha ľuďom v ťažkých životných situáciách.

Služby poskytujeme bezplatne a jedného dňa nás možno budete potrebovať aj Vy, ktorí ste sa s nami dosiaľ nestretli.

Za vašu podporu vopred  úprimne  ďakujeme…

Formuláre na stiahnutie doplnené po aktualizácii Daňovým úradom SR.

Názov organizácie: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Adresa: Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad

IČO: 42 088 453

 

 

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad