fbpx

Ecolabel je certifikované označenie ekologických výrobkov Európskej únie, uznávané v Európe a na celom svete. Udeľuje sa produktom a službám, ktoré počas svojho životného cyklu spĺňajú vysoké environmentálne normy. Značka/logo Ecolabel sa začala používať v roku 1992 ako celoeurópska, dobrovoľná značka. Bola navrhnutá, aby spotrebiteľom uľahčila výber ekologickejších a zdravších produktov. Od marca 2022 sa ňou označuje už cca 90 000 produktov a služieb v 24 rôznych kategóriách, od detského oblečenia a čistiacich prostriedkov, až po elektronické displeje, farby, šampóny, drevené podlahy, kopírovací papier alebo turistické ubytovanie. Všetky takto označené produkty a služby však musia spĺňať prísne stanovené environmentálne a zdravotné kritériá.

Prečo je značka Ecolabel dôležitá pre životné prostredie

Ecolabel podporuje prechod na obehové hospodárstvo, kde sa odpad prakticky netvorí a zdroje sa neustále opätovne používajú a recyklujú.

Aby mohli označenie Ecolabel používať, musia producenti vyrábať tovar, ktorý vydrží dlhšie, a zároveň sa ľahšie opravuje alebo recykluje. Výrobný proces musí eliminovať množstvo použitých zdrojov a produkovať menej odpadu a CO2 ako konvenčná výroba.

Ecolabel znižuje množstvo toxických chemikálií, ktorým je vystavené životné prostredie, aj ľudia. Vždy, keď je to technicky možné, musia výrobcovia nahradiť nebezpečné látky bezpečnejšími alternatívami.

Environmentálna značka Ecolabel núti výrobcov, aby urobili aj niečo navyše. Toto označenie môžu niesť iba výrobky, ktoré spĺňajú aj environmentálne požiadavky nad rámec platných zákonov.

Environmentálna značka Ecolabel je symbolom spoločností, ktoré chcú zlepšovať svoje produkty a zohráva dôležitú úlohu v produktovej politike EÚ ako nástroj na oživenie trhu. Zatiaľ čo právne predpisy o ekodizajne stanovujú povinné minimálne požiadavky na udržateľnosť, Ecolabel dáva vyniknúť najlepším výrobkom vo svojej triede.

Kritériá na udelenie značky Ecolabel sa často používajú v tendroch pri zelených verejných obstarávaniach. Tento typ obstarávania sa snaží znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie, ktoré spôsobuje nákup tovarov, služieb a prác. Spoločnosti tak môžu svoje obstarávanie ekologizovať aj odkazom na Ecolabel.

Prečo je značka Ecolabel dôležitá pre spotrebiteľov

Spotrebiteľom čoraz viac záleží na životnom prostredí a hľadajú spôsoby, ako znížiť svoj negatívny vplyv. Podľa prieskumu EÚ z roku 2017 až 87% respondentov verí, že môžu k ochrane životného prostredia prispieť aj sami. V roku 2020 už 23% spotrebiteľov uviedlo, že pri väčšine alebo pri všetkých svojich nákupoch zohľadňujú aj ich vplyv na životné prostredie, 56% priznalo, že tak už urobili aspoň raz. Ecolabel pomáha spotrebiteľom ľahko identifikovať tie produkty a služby, ktoré zvyčajne patria k 10–20% tých najekologickejších, a 8 z 10 nakupujúcich, ktorí Ecolabel poznajú, jej dôveruje (Špeciálny Eurobarometer 468).

V mnohých krajinách ide aj o najznámejšiu environmentálnu značku, hoci sa informovanosť v jednotlivých krajinách EÚ významne líši. Kým v Luxembursku toto označenie pozná až 62% ľudí, v Českej republike je to len 16%. Na zvýšenie povedomia spotrebiteľov o tomto označení je teda potrebná výraznejšia propagácia.

Ecolabel versus necertifikované environmentálne značky, eko a zelené tvrdenia

So silnejúcim dopytom po udržateľnejších výrobkoch rastie aj počet iniciatív na ich označovanie. V súčasnosti sa v Európe používa viac ako 230 environmentálnych značiek, a 3 zo 4 výrobkov obsahujú ekologické tvrdenie. Spotrebitelia sa však často cítia stratení, pretože si nevedia vybrať medzi niekoľkými „zelenými“ možnosťami. Na rozdiel od necertifikovaných zelených značiek, log a tvrdení, Ecolabel vždy zohľadňuje nasledujúce aspekty:

Výrobcovia môžu toto označenie používať až potom, čo vnútroštátny orgán overí, že výrobok alebo služba sú skutočne environmentálne neškodné. Na tento účel zabezpečia, aby produkt spĺňal požiadavky, ktoré sa pravidelne aktualizujú na základe technologického vývoja.

Pri pridelení značky sa zohľadňuje celý životný cyklus produktu, aby sa znížila jeho uhlíková stopa, od návrhu až po použitie, recykláciu a likvidáciu.

Kritériá sa vytvárajú v rámci participatívneho a otvoreného procesu. Európska komisia spolupracuje s orgánmi EÚ pre environmentálne označovanie, ktoré združujú členské štáty, priemysel, maloobchodníkov, spotrebiteľské organizácie a environmentálne mimovládne organizácie.

S cieľom zabezpečiť, aby spotrebitelia značke Ecolabel dôverovali, kritériá spolu-definujú aj Európska agentúra pre životné prostredie a Európska spotrebiteľská organizácia BEUC, čo je garanciou, že označenie Ecolabel získajú len produkty tzv. environmentálnej excelentnosti (výnimočnosti).

Ako Ecolabel môžu podporiť inštitúcie EÚ a členské štáty?

• Pokračovať v zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov a odmeňovať zapojené spoločnosti formou lepšej komunikácie, verejného uznania a finančných stimulov – napríklad zeleným verejným obstarávaním Ecolabel produktov a služieb.

• Zachovať environmentálnu dokonalosť systému zabezpečením ambicióznych kritérií vo všetkých oblastiach relevantných pre životné prostredie a zdravie.

• Použiť environmentálnu značku EÚ ako referenčnú hodnotu pre najlepšie produkty vo svojej triede, aby sme skoncovali s greenwashingom a udržateľné produkty sa postupne stali normou každej ambicióznej legislatívy.

• Vyčleniť dostatočné ľudské a finančné zdroje na posilnenie označovacej schémy Ecolabel.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad