fbpx

Produktové testy národných spotrebiteľských organizácií v celej Európe ukázali, že produkty každodennej spotreby sú doslova zaplavené škodlivými chemikáliami. Vyzývame preto EÚ, aby urýchlene riešila nadmerné vystavenie spotrebiteľov per- a polyfluóralkylovým látkam (PFAS), endokrinným disruptorom a iným chemikáliám, ktoré vzbudzujú zdravotné obavy.

PFAS v obaloch rýchleho občerstvenia: V roku 2017 našli členovia BEUC vysoké hladiny fluorovaných zlúčenín v jednej tretine zo 65 testovaných obalov rýchleho občerstvenia. Test z roku 2018 dopadol podobne, pričom fluorované zlúčeniny zistili vo viac ako 25 % testovaných vzoriek.

Bisfenoly vo výrobkoch pre deti: V teste hračiek na prerezávanie zúbkov 7 z 10 uvoľnilo jeden alebo viac bisfenolov (až 4), vrátane BPA a jeho rovnako toxických príbuzných BPS a BPF. V inom teste obsahovalo 11 detských kombinéz malé množstvo BPA. A v ďalšom teste spotrebiteľské organizácie zistili, že 8 zo 16 testovaných fliaš a pohárov na pitie uvoľňuje bisfenoly.

Lacné šperky predávané na online trhoviskách: V jednom teste 7 zo 17 položiek kúpených na online trhoviskách nesplnilo zákonné požiadavky: 6 položiek uvoľnilo príliš veľa niklu, ktorý je alergénny. Niektoré šperky obsahovali aj ťažké kovy ako olovo a kadmium. Jeden výrobok obsahoval až 38 % kadmia, či je približne 4 000-krát nad zákonný limit, zatiaľ čo v inom produkte objavili 12 % olova (1 200-krát viac ako je zákonný limit).

PFAS sú teda stále prítomné v produktoch každodennej spotreby, vrátane obalov rýchleho občerstvenia, vaflových žehličiek, dentálnych nití, krémov na tvár, oblečenia a hydroizolačných sprejov.

Chemikálie, ktoré vyvolávajú obavy, sa nachádzajú aj v mnohých výrobkoch pre deti ako sú kočiare, zimné kombinézy, gumené čižmy, hračky na prerezávanie zúbkov, bábiky, poháre alebo opaľovacie krémy.

Veľký podiel na predaji produktov, ktoré obsahujú nebezpečné látky, vrátane lacných šperkov, balónov a kozmetiky, majú online platformy. Napriek tomu stále unikajú dostatočnej regulačnej kontrole.

Monique Goyens, generálna riaditeľka BEUC, uviedla: „Od rána do večera sú spotrebitelia vystavení kokteilu chemikálií, o ktorých je známe alebo existuje podozrenie, že sú škodlivé. Výskum spotrebiteľských organizácií v celej Európe len podčiarkuje rozsah problému. Aby zákonodarcovia zabezpečili život spotrebiteľov bez toxických látok musia konať hneď. To sa týka najmä zrýchlenia procesu, ktorým môžu orgány stiahnuť škodlivé chemikálie z trhu. Online trhoviská by tiež mali niesť právnu zodpovednosť za nevyhovujúce produkty, ktoré sa predávajú na ich stránkach.“

Spotrebitelia nevedomky do kontaktu s potenciálne škodlivými látkami prichádzajú pravidelne. Štyria z piatich opýtaných vyjadrili obavy z prítomnosti chemických látok v produktoch, ktoré kupujú [1]. A hoci povedomie o tejto téme rastie, súčasná regulácia platná v EÚ celé spektrum potenciálnych rizík zatiaľ nerieši.

Čo bude ďalej?
V roku 2020 EÚ predstavila svoju stratégiu na odstránenie toxických látok z nášho každodenného života so zatiaľ znepokojujúco obmedzenými následnými opatreniami. Nová správa Európskej spotrbiteľskej organizácie BEUC zdôrazňuje, že tvorcovia politík by túto stratégiu mali urýchlene pretaviť do konkrétnych regulačných výsledkov.

BEUC napríklad nalieha na EÚ, aby urýchlene prijala návrh z júla 2023 na postupné odstránenie endokrinných disruptorov z hračiek, a prijala žiadosť piatich európskych krajín zakázať PFAS v spotrebných výrobkoch. PFAS sú chemikálie, ktoré sú inertné voči väčšine prirodzených procesov rozkladu a pretrvávajú v ľuďoch a životnom prostredí aj celé desaťročia. Preto sú známe aj ako „večné chemikálie“.

Okrem toho BEUC vyzval EÚ na aktualizáciu jej hlavného zákona o chemikáliách REACH, aby národné orgány mohli prijať včasné preventívne opatrenia skôr, ako sa používanie potenciálne škodlivej chemikálie rozšíri.

– – –

Testy uvedené v správe BEUC zverejnili v rokoch 2017 až 2023 spotrebiteľské organizácie v Rakúsku (Verein für Konsumenteninformation), Belgicku (Testachats/ Testaankoop), Česku (dTest), Dánsku (Forbrugerrådet Tænk), Francúzsku (UFC-Que Choisir), Nemecku (Stiftung Warentest), Taliansku (Altroconsumo), Holandsku (Consumentenbond), Slovinsku (Zveza Potrošnikov Slovenije), Španielsku (OCU), Švédsku (Sveriges Konsumenter) a Švajčiarsku (Fédération Romande des consommateurs – FRC).

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad