fbpx

Tvrdenia ako „klimaticky neutrálne“ alebo dokonca „klimaticky pozitívne“ sú predovšetkým šikovným marketingom. Prečo takéto produkty nie sú riešením pre klímu a čo môžete urobiť namiesto ich nákupu?

„Klimaticky neutrálne“, „kompenzuje CO2“ či dokonca „klimaticky pozitívne“ – v obchodoch je stále viac produktov, ktoré propagujú, že daný výrobok či tovar je klimaticky neutrálny. Podľa prieskumu spotrebiteľského centra Severného Porýnia-Vestfálska si väčšina spotrebiteľov pod týmito vyhláseniami predstavuje, že ide o výrobok či produkt, pri výrobe ktorého sa použili len metódy a technológie, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, alebo že ide o záväzok výrobcov znižovať a vyhýbať sa produkcii CO2. V skutočnosti „klimaticky neutrálny“ však znamená, že pre príslušný produkt bola vytvorená bilancia CO2 a na jej kompenzáciu boli kúpené certifikáty na zníženie emisií z globálnych projektov ochrany klímy. Ale ako presne takáto kompenzácia CO2 funguje?

Čo sa skrýva pod pojmom „klimaticky neutrálny“
Myšlienka kompenzácie skleníkových plynov vznikla v 80. rokoch, keď politici začali uvažovať o tom, ako zastaviť klimatickú krízu. Základnou myšlienkou bolo, že nezáleží na tom, kde na Zemi CO2 produkujeme. Cieľom bolo umožniť krajinám a spoločnostiam z bohatých priemyselných krajín financovať projekty na ochranu klímy s cieľom kompenzovať emisie, ktoré sami (zatiaľ) nedokážu znížiť. Existovala nádej, že ochranu klímy možno realizovať hospodárne a efektívne.

Kompenzáciu CO2 umožnil Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov na zníženie emisií. Na tento účel sa do databázy zaznamenáva množstvo úspor CO2, ktoré projekt ochrany klímy údajne dosiahol. Spoločnosti, ktoré chcú kompenzovať negatívnu bilanciu skleníkových plynov svojich produktov, si kúpia zodpovedajúci počet certifikátov, a ich emisie sa následne z databázy vymažú. Typickými projektmi na ochranu klímy je napríklad vysádzanie lesov, ochrana stromov pred odlesňovaním, distribúcia efektívnych zariadení ľuďom, ktorí predtým varili na otvorenom ohni z dreva, alebo inštalácia veterných, vodných alebo bioplynových systémov.

Funguje skutočne kompenzácia uhlíka?
Sadiť stromy a stavať veterné turbíny – to znie na prvý pohľad ako dobrá vec. V praxi však obchodovanie s CO2 certifikátmi vo väčšine prípadov neprispieva k ochrane klímy z troch hlavných dôvodov:

Kompenzácia CO2 je založená na pochybných výpočtoch: Kompenzácia pôsobí tak, akoby sa emisie CO2 západných spoločností dali kompenzovať v pomere 1:1 voči úsporám CO2 z projektov na ochranu klímy. Aby však bolo možné vôbec vypočítať úspory CO2, musia byť vytvorené fiktívne scenáre „čo ak“. Predpoklady, ktoré kvôli tomu vzniknú, sú niekedy nereálne a často sa nedajú overiť. Napríklad pri vysádzaní lesov sa často predpokladá, že zostanú stáť natrvalo, no môžu zhorieť alebo byť vyrúbané. Pri ochrane ohrozených lesných oblastí hrozí, že k odlesňovaniu jednoducho dôjde inde namiesto chráneného územia. A pokiaľ ide o projekty obnoviteľnej energie, často nie je jasné, či skutočne poskytujú dodatočnú ochranu klímy, alebo či by sa projekt aj tak realizoval predajom elektriny alebo plynu. Štúdie ukazujú, že väčšina offsetových projektov neprináša zníženie CO2, ktoré sľubujú. Ďalším problémom je dvojité započítanie, ku ktorému dochádza, keď napríklad krajina, v ktorej bol realizovaný projekt ochrany klímy, ako aj spoločnosť, ktorá kupuje kompenzačné certifikáty z projektu, žiadajú o zníženie CO2. V súčasnosti neexistuje žiadna záväzná medzinárodná dohoda, ktorá by takéto dvojité započítanie spoľahlivo vylúčila.

Kompenzácia CO2 nie je transparentná: Určite existujú dobré projekty na ochranu klímy. Spotrebitelia ich však len ťažko nájdu, pretože vo všeobecnosti nedokážu posúdiť kvalitu certifikátov za konkrétnym „klimaticky neutrálnym“ produktom. Poskytovatelia sa často odvolávajú na štandardy kvality ako napríklad: „Zlatý štandard“ alebo „Verified Carbon Standard“, alebo externé testovacie agentúry. Celý obchod s certifikátmi je však organizovaný čisto na súkromnej báze. Neutrálne hodnotenia komplikujú finančné konflikty záujmov a žiadne nezávislé orgány ich nepreverujú. Nástroj z iniciatívy Carbon Credit Quality Initiative (CCQI), ktorý poskytuje nezávislé odborné znalosti na hodnotenie kvality certifikátov CO2, ukazuje vysoké riziko, že úspory CO2 sú nadhodnotené aj v projektoch, ktoré spĺňajú údajne dobré štandardy kvality. Tento nástroj však možno zmysluplne používať len s predchádzajúcimi znalosťami.

Kompenzácia CO2 vytvára nesprávne stimuly: Nákup certifikátov je pre obchodníkov pohodlný a nákladovo efektívny. Vyhlásenie „neutrálny voči klíme“ je dobrým spôsobom, ako prezentovať vlastné produkty ako udržateľné. Pre globálnu ochranu klímy je však podľa odborníkov oveľa dôležitejšie, aby firmy znižovali emisie CO2 vo vlastných prevádzkových procesoch a pri nákupe surovín. To je ale väčšinou oveľa pracnejšie, drahšie a marketingovo ťažšie prezentovateľné. Možno povedať, že obchodovanie s certifikátmi CO2 obchodníkov stimuluje, aby sa úplne alebo z veľkej časti spoliehali na kompenzáciu CO2 a odkladali pracné, ale oveľa dôležitejšie znižovanie vlastných emisií CO2. Na strane spotrebiteľa tak môže prísľub „klimaticky neutrálny“ viesť k pokračujúcej spotrebe produktov, ktoré poškodzujú životné prostredie, no s plnou dôverou, že produkty jej nepôsobia žiadnu škodu.

Záver: Je mimoriadne otázne, či kompenzácia CO2 vôbec prispieva k ochrane klímy. Skôr existuje riziko, že možnosť kompenzácie odvádza pozornosť od dôsledného a naliehavo potrebného zníženia produkcie skleníkových plynov v priemyselných krajinách. Spotrebiteľské organizácie preto požadujú všeobecný zákaz propagácie „klimatickej neutrality“ produktov, služieb a značiek.

Mám kupovať „klimaticky neutrálne“ produkty?
Nenechajte sa zmiasť. Vyhlásenia ako „klimaticky neutrálne“ sú na produktoch predovšetkým šikovným marketingom. Výrobca malú sumu investoval do projektov na ochranu klímy, no prínos týchto projektov k reálnemu znižovaniu CO2 je v mnohých prípadoch otázny a kvalitu certifikátov možno v jednotlivých prípadoch len ťažko skontrolovať. „CO2 neutrálny“ tiež neznamená, že výrobok bol vyrobený spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Vzhľadom na početné problémy obchodovania s CO2 certifikátmi možno konštatovať, že myšlienka kompenzácie CO2 za produkty, firmy či dokonca vlastný životný štýl nefunguje. Ak sa ich kúpe z času na čas predsa len nevyhnete, označenie „klimaticky neutrálne“ na obale by pre vás určite nemalo byť dôvodom na kúpu.

Chcem urobiť niečo pre ochranu klímy. Aký je najlepší spôsob, ako na to?
Ak chceme účinne chrániť životné prostredie, je potrebné urýchlene znížiť emisie CO2 vo všetkých, najmä priemyselných krajinách. Preto sa spoľahnite na osvedčené stratégie zníženie uhlíkovej stopy svojej vlastnej spotreby:
Šetrite energiu.
Šetrite elektrinu, šetrite plyn a zrealizujte všetky na to potrebné rekonštrukčné úpravy vo svojom dome či byte.
Elektrické spotrebiče používajte čo najdlhšie, a opravujte chybné zariadenia namiesto kupovania nových.
Jedzte zdravo a šetrne ku klíme.
Pri nákupe sa vyhnite plastovým obalom.
Presúvajte sa ekologicky! V meste používajte mestskú hromadnú dopravu, bicykel alebo choďte peši, na dlhšie vzdialenosti, ak je to možné, použite namiesto lietadla vlak.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad