fbpx

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa obrátilo na ministra hospodárstva so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra. Vďaka nemu by mohli účastníci trhu s elektrinou zakladať energetické spoločenstvá a komunity, vyrábať si vlastnú energiu a naplno tak využívať všetky možnosti a práva, ktoré im dáva smernica o novom dizajne trhu s elektrinou. Ide o smernicu, ktorej implementáciu posunulo ministerstvo hospodárstva v tejto časti až na júl budúceho roka. Podľa predstaviteľov asociácií takýto krok slovenské spoločnosti a domácnosti znevýhodní pred ich európskymi partnermi.

Rozvoj obnoviteľných zdrojov
Výzvu kompetentným odoslali Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Združenie dodávateľov energií, Slovenská batériová asociácia (SBaA), Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), Klaster energetických komunít Slovenska (KEKS) a Spoločnosť ochrany spotrebiteľov.

„Európska únia tlačí na rozvoj obnoviteľných zdrojov zo všetkých strán. Slovensko však opäť zaostáva a kroky Ministerstva hospodárstva SR nenasvedčujú, že by sme, ako krajina, mali záujem v tomto smere niečo meniť. Neustále posúvanie termínov implementácie spôsobuje, že účastníci slovenského trhu s elektrinou môžu začať využívať možnosti, ktoré im nová európska legislatíva poskytuje, s vyše dvojročným oneskorením oproti našim európskym partnerom,“ upozorňuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Novela zákona o energetike
Asociácie vnímajú negatívne zmenu, s ktorou prišla posledná novela zákona o energetike, prijatá Národnou radou SR v decembri minulého roka, ktorá umožňuje Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) sprevádzkovať elektronický systém energetického dátového centra až k 1. júlu 2024.
Prostredníctvom tohto systému sa majú zabezpečovať činnosti agregátora a prevádzkovateľa zariadenia na uskladňovanie elektriny, fungovanie energetického spoločenstva ako aj aktívneho odberateľa. Neskoré zavedenie tohto systému však podľa asociácií znemožňuje reálne zapojenie nových účastníkov trhu, respektíve nových funkcií v rovnakom čase, ako bude platná legislatíva, čím sa vytvorí časový aj vecný nesúlad v podmienkach na trhu.

Asociácie v liste žiadajú aj Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby v rámci pripravovaných nových pravidiel trhu s elektrinou podrobne upravil podmienky prístupu k dátovému a funkčnému rozhraniu elektronického systému a určil rozsah činností vykonávaných prostredníctvom elektronického systému do 1. apríla 2023. Ďalej žiadajú spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, aby pre spoločnosť OKTE stanovila záväzný termín realizácie úprav svojho elektronického systému najneskôr do 1. apríla 2023.

FOTO: BEUC

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad