fbpx

Imazalil sa ako účinná látka používa v porastoch plodín ako fungicíd proti vzniknutým mykózam, ale využíva sa aj pri pozberových úpravách s imagesfunkciou podobnej konzervačnej látky hlavne pri citrusových plodoch a banánoch. Údaj o konzervačnej látke alebo inýchchemických látkach použitých v pozberovej fáze musí byť uvedený v označení potraviny. V maloobchodnej fáze, kde sa tovar ponúka na predaj konečnému spotrebiteľovi, tento údaj musí uviesť obchodník, v prípade nebalených potravín, na výveske v blízkosti predávaného tovaru alebo v označení balenej potraviny  na obale. Imazalil pri konzumácii vo vyšších dávkach je karcinogénny. Každoročne sa vypracováva ročný plán odberu vzoriek na kontrolu reziduí pesticídov v potravinách a pre zaujímavosť prikladáme správu za rok 2011 (za 2012 ešte nie je uverejnená), kde získate informácie o predmetných kontrolách a výsledkoch.

Sprava_rezidua_pesticidov_v_potravinach_2011

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad