fbpx

Zavoláte poskytovateľovi služby. Máte otázku či problém, ktorý treba riešiť. Chcete s niekým hovoriť, no automat vás profesionálnym hlasom hneď v úvode upozorní, že hovor je nahrávaný. So zmiešanými pocitmi informáciu prijmete a automat to automaticky zaznamená ako váš súhlas. S automatom sa nedá polemizovať, potrebujete s niekým hovoriť, nuž vám iné neostáva.

Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých obchodných praktík predávajúcich Ministerstva spravodlivosti pri analýze spotrebiteľskej zmluvy jedného z dodávateľov služieb však tento postup vyhodnotila za neprijateľný.

„Komisia nepovažuje za primerané a v súlade s požiadavkou dobrých mravov, aby dodávateľ formou štandardnej zmluvnej klauzuly predpokladal  súhlas spotrebiteľa s nahrávaním telefónnych hovorov, zasielaním správ, informácií a inej obchodnej komunikácie. Vylúčenie  možnosti voľby spotrebiteľa, či súhlasí s konaním dodávateľa alebo nie, považuje Komisia za neprijateľné. Neobstojí tu  argument dodávateľa, že pri každom telefonáte je na začiatku spotrebiteľovi oznámené, že hovor môže byť nahrávaný. Nemožno súhlasiť  ani s argumentom, že  spotrebiteľ má právo nahrávaný  hovor ukončiť, pretože v tom prípade nemá inú reálnu možnosť kontaktu s dodávateľom. Komisia upozorňuje, že ak by s nahrávaním spotrebiteľ nesúhlasil, dodávateľ mu neumožňuje uskutočniť obdobnú komunikáciu bez nahrávania. Spotrebiteľ de facto nemá na výber, čo Komisia považuje za neprijateľné. S poukazom na vyššie uvedené, Komisia predmetnú zmluvnú podmienku posúdila vo vzťahu k právam spotrebiteľa ako ustanovenie  zakladajúce hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (§ 53 ods. 1 OZ)“.

Bude už iba na rozhodnutí  súdu tieto argumenty zohľadniť a definitívne zrušiť oznamy typu: Váš hovor môže byť nahrávaný…. Verme, že sa čoskoro dočkáme nápravy, aby sme sa nebáli uplatňovať svoje práva slobodne, v dobrej viere a hlavne bez obáv.

Zdroj ilustračného obrázku www.dmconfidential.com.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad