fbpx

Pri príležitosti piateho výročia škandálu s manipulovaním emisných výsledkov Európska spotrebiteľská organizácia (BEUC) zverejnila správu FIVE YEARS OF DIESELGATE: A BITTER ANNIVERSARY 2015-2020: Along and bumpy road towards compensation for European consumers,  ktorá ukazuje, že VW aj naďalej pokračuje vo svojej taktike zatĺkania, využívajúc právne medzery a nerovnaký prístup európskych spotrebiteľov k spravodlivosti. Stručne povedané, správa potvrdzuje, že VW robí všetko pre to, aby sa vyhol kompenzácií spotrebiteľov v EÚ, hoci pôvodným majiteľom chybných automobilov v USA pár mesiacov po vypuknutí škandálu vyplatil odškodné vo výške 9,5 miliárd dolárov. Spracovaný materiál tiež zdôrazňuje akútnu potrebu vytvorenia efektívnych nástrojov na riešenie hromadných žalôb v rámci EÚ.

Automobilka sa zatiaľ na urovnaní sporu dohodla len v Nemecku, kde – nie náhodou – nedávno do národnej legislatívy zadefinovali konanie o kolektívnych žalobách, s približne 240 000 majiteľmi VW. Aj to až po podaní žaloby na súde a následných rokovaniach s nemeckou spotrebiteľskou organizáciou vzbv. Automobilový gigant však zároveň odmieta viesť rokovania o urovnaní so spotrebiteľskými organizáciami v iných krajinách EÚ. Členské organizácie BEUC, ktoré vo svojich krajinách podali skupinové žaloby alebo začali individuálne súdne spory, tak stále na výsledky len čakajú.

Toto odmietanie zaplatiť náhradu škody je obzvlášť trúfalé vzhľadom na nedávny rozhodujúci rozsudok nemeckého najvyššieho súdu (highest German civil court) o tom, že kúpa automobilu VW, vybaveného chybnou súčiastkou, kupujúcim spôsobila škodu a majú preto nárok na jej náhradu.

Monique Goyens, generálna riaditeľka BEUC:

„Škandál Dieselgate poškodil spotrebiteľov v rámci celej EÚ. Je hanebné, že Volkswagen diskriminuje svojich zákazníkov podľa toho, v ktorej krajine žijú. Táto spoločnosť porušila zákon v masovom rozsahu, no namiesto toho, aby sa snažila očistiť, ignoruje oprávnené nároky poškodených. V mnohých krajinách EÚ spotrebiteľské organizácie preto zdvihli hodenú rukavicu, no stále je príliš veľa takých, ktorým právny systém neumožňuje kolektívne konania v prípadoch hromadného poškodenia, k akému došlo v prípade škandálu Volkswagen. S blížiacou sa transpozíciou smernice o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov musia národné vlády konečne zaistiť, aby spotrebitelia opäť neostali vonku v daždi, keď príde druhý Dieselgate.“

V správe BEUC ďalej nájdete:

  • 10 spotrebiteľských organizácií v rámci celej EÚ stále proti Volkswagenu bojuje na súdoch.
  • Súdne konania sú zdĺhavé a zložité. V niekoľkých krajinách spoločnosť Volkswagen vytvára procedurálne bariéry a pokúša sa využiť medzery v právnych predpisoch EÚ, napríklad o prípustnosti žaloby na zahraničnom (konkrétne rakúskom) súde. (v júli 2020 Európsky súdny dvor potvrdil právomoc rakúskych súdov v prospech spotrebiteľov)
  • Členské štáty by mali do národnej legislatívy implementovať novú smernicu EÚ o kolektívnych žalobách tak, aby sme sa s masovým poškodením spotrebiteľov boli schopní efektívne vysporiadať aj na Slovensku.
Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad