fbpx

Aj deväť mesiacov po prepuknutí pandémie Covid-19 niektoré členské krajiny EÚ, vrátane Slovenska, či letecké spoločnosti a cestovné kancelárie nesprávne implementujú odporúčania Európskej komisie, ktoré sa týkajú cestovných poukazoch (tzv. vouchrov). A naďalej vážne porušujú právne predpisy EÚ v oblasti ochrany práv spotrebiteľov o refundáciách za zrušené cesty, informuje včera zverejnená správa Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

Pandémia a následné hromadné rušenie cestovných rezervácií viedli k rozsiahlemu porušovaniu právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov a cestujúcich v cestovnom priemysle. Viacero krajín EÚ zaviedlo národné núdzové opatrenia ešte počas prvej vlny pandémie, ktoré umožnili cestovným kanceláriám a niekedy aj leteckým spoločnostiam, v priamom rozpore s právnymi predpismi EÚ, vnútiť spotrebiteľom cestovné poukazy, alebo posunúť zákonnú lehotu na vrátenie peňazí na neskôr.

V reakcii na opakované porušenia platných právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa Európska komisia (EK) v máji 2020 zverejnila odporúčania pre použitie cestovných poukazov, v ktorých členským štátom podrobne opisuje, ako ich zatraktívniť poukazy tak, aby si ich namiesto vrátenia hotovosti dobrovoľne vybrali. Komisia zároveň osobitne vyzvala členské krajiny, aby zaviedli systémy na ochranu všetkých „poukazov COVID-19“ pred budúcou možnou platobnou neschopnosťou organizátorov zájazdov alebo dopravcov. Začala tiež konanie o nesplnení povinnosti proti 11 krajinám EÚ, ktoré zmenili alebo pozastavili práva cestujúcich.

Pokiaľ je nám známe, žiadna krajina nevyužila flexibilitu, ktorú poskytuje Dočasný rámec EÚ pre opatrenia štátnej pomoci na ochranu cestovných poukazov za samostatne zrušené služby (letecká, železničná a pod.) z dôvodu pandémie pred budúcou možnou insolventnosťou cestovných operátorov. V Bulharsku, Chorvátsku, na Cypre, v Litve a na Slovensku navyše stále platia vnútroštátne núdzové opatrenia, ktoré poškodzujú práva spotrebiteľov. Niekoľko leteckých spoločností navyše nezákonne nevracia ani nepoužité poukazy za zrušené lety1.

Predseda Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad, na ktorú sa poškodení spotrebitelia obracajú, uviedol: „Aj deväť mesiacov po vypuknutí pandémie stále množstvo spotrebiteľov tápe v tme, pretože nevedia, či a kedy dostanú svoje peniaze za dovolenky a cesty zrušené z dôvodu Covid-19 späť. To je jednoducho neprijateľné. Práva týchto spotrebiteľov boli pošliapané, pretože na svoje peniaze majú čakať až do konca obdobia platnosti poukazov. Na Slovensku to znamená do septembra 2021. No nikto negarantuje, že cestovný operátor dovtedy neskrachuje a či bude mať dostatok finančných prostriedkov na vysporiadanie všetkých poškodených. Peniaze spotrebiteľov predsa nemožno použiť ako lacný úver na záchranu cestovného ruchu.“

Spotrebiteľské organizácie združené v BEUC vítajú úsilie Európskej komisie situáciu napraviť, no sú to predovšetkým členské štáty, kto musí konečne začať rešpektovať právne predpisy EÚ. Inak sa dôvera spotrebiteľov v oblasť cestovných služieb ešte viac naruší.

Naše odporúčania:

  • Krajiny, kde stále platia vnútroštátne núdzové opatrenia, ktoré namiesto vrátenia peňazí nútia spotrebiteľov prijať cestovné poukazy, alebo ktoré odkladajú peňažné náhrady, na ktoré majú spotrebitelia nárok, by mali začať dodržiavať právne predpisy EÚ a čo najskôr implementovať odporúčanie Európskej komisie týkajúce sa cestovných poukazov.
  • Členské štáty musia objasniť status cestovných poukazov, ktoré boli spotrebiteľom vnútené počas trvania nezákonných vnútroštátnych núdzových opatrení. Títo spotrebitelia boli obmedzení na svojich právach a naďalej očakávajú svoju peňažnú náhradu.
  • Nadchádzajúce portugalské predsedníctvo Rady EÚ by malo iniciovať hĺbkovú diskusiu jednotlivých členských krajín EÚ o tom, ako správne implementovať odporúčanie EK o poukazoch, a objasniť právnu neistotu, ktorá sa s vnútenými cestovnými poukazmi spája.
  • Európska komisia by mala pokračovať v konaniach o nesplnení povinnosti voči štyrom krajinám, ktoré stále nedodržiavajú cestovné právne predpisy EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Litva a Slovensko) a prehodnotiť svoje rozhodnutie zastaviť konanie voči Cypru.
  • Letecký priemysel získal od začiatku pandémie 37 miliárd eur vládnych výpomocí, no krajiny by mali využiť flexibilitu Dočasného rámca štátnej pomoci EÚ a zabezpečiť, aby podmienkou akejkoľvek ďalšej štátnej pomoci bolo zabezpečiť vykonateľné právo spotrebiteľov na vrátenie peňazí za neuskutočnené zájazdy a cesty.
  • Európska komisia by tiež mala pravidelne zverejňovať osobitnú správu o implementácii uvedeného odporúčania.

——————————————————————————————————-

1/ https://press.which.co.uk/whichpressreleases/british-airways-and-easyjet-ignoring-eu-guidance-on-voucher-refunds/

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad