fbpx

Ministri národných vlád zaujali pre spotrebiteľov neuspokojivé stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú harmonizované pravidlá v oblasti umelej inteligencie (Akt o umelej inteligencii). Ide o dôležitý legislatívny predpis na reguláciu umelej inteligencie (artificial intelligence – AI) na ochranu spotrebiteľov pred negatívnymi zásahmi a škodami, ktoré by im táto technológia mohla spôsobiť.

Národné vlády nedoriešili príliš veľa dôležitých otázok ako napríklad rozpoznávanie tváre súkromnými spoločnosťami na verejne dostupných miestach, a oslabili aj dôležité ustanovenia na klasifikáciu vysoko rizikových systémov.

Tento laxný prístup ministrov národných vlád vystavuje spotrebiteľov riziku, že nebudú mať dostatok práv, ktoré potrebujú ako subjekt automatizovaných rozhodnutí alebo keď prichádzajú do styku s umelou inteligenciou, hoci ako zlepšenie navrhli zakázať sociálne hodnotenie súkromnými subjektmi.

Ursula Pachl, zástupkyňa generálnej riaditeľky Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), uviedla:

„Členské štáty EÚ svojim postojom sklamali spotrebiteľov, ktorí sa čoraz viac obávajú rizík spojených s technológiou umelej inteligencie ako je napríklad zvýšená miera diskriminácie. Nedôverujú orgánom, že ich účinne pred nástrahami umelej inteligencie ochránia, pretože ich nedokážu kontrolovať. Národné vlády nedokázali zlepšiť ochranu pred škodlivými systémami AI ako je napríklad rozpoznávanie tváre súkromnými spoločnosťami na verejne prístupných miestach. Ignorovali tiež výzvy na udelenie základných práv spotrebiteľom, keď podliehajú automatizovaným rozhodnutiam alebo sú v interakcii so systémom AI. O to dôležitejšie je, aby sa za spotrebiteľov postavil Európsky parlament, ktorý sa k Aktom o umelej inteligencii bude zaoberať začiatkom roka 2023. V opačnom prípade ostane toto nariadenie len zbytočnou ilúziou, keďže umelá inteligencia radikálne zmení naše trhy a spoločnosti a spotrebitelia sa nebudú môcť účinne brániť.“

Podľa členov Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC návrh Komisie výrazne minul cieľ chrániť spotrebiteľov pred škodlivým dosahom AI. Prieskum, ktorý sme uskutočnili ešte v roku 2020 ukázal, že respondentov vo všeobecnosti znepokojujú riziká tejto technológie, a viac ako polovica pochybuje, že úrady budú schopné systémy používajúce technológiu umelej inteligencie kontrolovať a účinne postihovať.

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad