fbpx

15. marec 2021 – Hlavnou témou tohtoročného Svetového dňa spotrebiteľských práv je boj proti znečisťovaniu plastami. Cieľom kampane spotrebiteľských združení po celom svete je zvýšiť povedomie, globálne zapojiť spotrebiteľov a podporovať udržateľnú spotrebu. V nadväznosti na minuloročnú tému „Trvalo udržateľný spotrebiteľ“ sa kampaň tohto roku zameriava najmä na hlavných aktérov ako sú spotrebiteľské združenia, vlády a obchodníci, ktorí môžu veľkou mierou prispieť k riešeniu globálnej krízy zamorenia Zeme plastami.

Hoci nepochybne ide o v každodennom živote veľmi užitočný materiál, naša spotreba a výroba najmä plastov na jedno použitie sa stali neudržateľnými. Negatívny dopad na ekosystémy sa prejavuje environmentálnymi dôsledkami vo forme znečistenia životného prostredia a ohrozenia ľudského zdravia.

Správa spoločnosti Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ s názvom Breaking the Plastic Wave (Prelomiť vlnu plastov) z augusta 2020 počíta, že ak nedôjde k zásadným zmenám v politikách, inováciách a našom správaní k životnému prostrediu, do roku 2040 sa obsah plastového odpadu vo svetových oceánoch strojnásobí.

Boj proti zamorovaniu zemegule plastami je globálnou výzvou, ktorá si vyžaduje koordinované národné i medzinárodné riešenia. Spotrebiteľské združenia môžu zohrať rozhodujúcu úlohu pri riešení tejto otázky práve podporou udržateľnej spotreby a výroby plastov.

• Odhaduje sa, že do roku 2050 bude v oceánoch viac plastov ako rýb.
• 100 000 morských cicavcov a korytnačiek a milión morských vtákov ročne zabije práve plastový odpad v oceánoch.
• Odhaduje sa, že každý rok sa do našich oceánov dostane 8 miliónov ton plastu.
• Plasty na jedno použitie tvoria každoročne 50% z celkového množstva plastov.
• Polovica všetkých plastov, ktoré sa kedy vyrobili, bola vyrobená za posledných 15 rokov.
• 40% vyrobených plastov tvoria obaly, ktoré sa po jednom použití likvidujú.

Spotrebitelia majú zo znečisťovania plastami obavy a mnohí sa snažia meniť svoje spotrebiteľské správanie. Globálna štúdia z roku 2019 ukázala, že väčšina spotrebiteľov je proti plastovému odpadu (82% respondentov používa čistiace pomôcky na viac ako jedno použitie, namiesto jednorázových plastových alternatív, 72% na nákupy používa eko tašky a 62% pije z fliaš, ktoré sa dajú opätovne naplniť). Napriek zvýšenému používaniu plastov na jedno použitie počas pandémie sa až 55% spotrebiteľov na celom svete začalo práve v súvislosti s ochorením COVID-19 viac zaujímať o životné prostredie a takmer 74% spotrebiteľov (v Európe, USA a Južnej Amerike) ochotne minie viac na eko a udržateľné obaly.

Politici, obchodníci i legislatívci, ktorí nastavujú právne normy, by si mali uvedomiť, že na trhu je na všetkých úrovniach potrebná systémová zmena, aby bolo obmedzenie použitia plastov a udržateľná spotreba pre spotrebiteľov vždy tou ľahšou voľbou…

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad