fbpx

Od 18. augusta 2022 platí, že všetky marketingové volania musia mať predvoľbu (0)888. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb upozornil verejnosť, že ak kontaktovaný zákazník uvidí na svojom telefónnom displeji trojčíslie (0)888, ide o marketingový hovor s ponukou produktov alebo služieb, a sám sa môže rozhodnúť, či takýto hovor príjme alebo nie. Od 1.11.2022 zároveň platí, že zákazník sa môže rozhodnúť, v ktorej marketingovej oblasti chce byť kontaktovaný. Registrujte svoje telefónne číslo do zoznamu na nevyziadanevolania.sk a vyberte si sami.

Od 1.11.2022 je spotrebiteľom k dispozícii Zoznam telefónnych čísel pre zamedzenie nevyžiadaných marketingových volaní. Nájsť ho môžu na webovej adrese nevyziadanevolania.sk alebo na webovom sídle úradu www.teleoff.gov.sk v ľavom stĺpci, kde je banner s názvom Nevyžiadané volania.

Do tohto zoznamu je možné registrovať každé slovenské telefónne číslo, bez ohľadu na to, či ide o telefónne číslo registrované na fyzickú alebo právnickú osobu. Spotrebiteľ sa pri registrácii sám rozhodne, či zamedzí všetky marketingové volania na svoje telefónne číslo alebo si  vyberie len konkrétne marketingové oblasti, z ktorých si neželá byť s ponukami telefonicky kontaktovaný. Všetky subjekty, ktoré vykonávajú telemarketing, sú povinné overovať si v tomto zozname registrované telefónne čísla a vôľu zákazníka rešpektovať.

Kontrolu dodržiavania ustanovení Zákona o elektronických komunikáciách vykonáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, no podozrenia z porušenia môže hlásiť ktokoľvek na e-mailovej adrese podnety@teleoff.gov.sk.

Existuje však niekoľko výnimiek, kedy je možné marketingovou ponukou osloviť aj telefónne číslo registrované v zozname:

1. Ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb subjektu, ktorý kontaktné údaje získal pri predaji tovaru alebo služieb.            Ak bude volať napríklad zástupca e-shopu, v ktorom nedávno zákazník nakúpil a uviedol svoje kontaktné údaje, e-shop mu môže zavolať a predstaviť ponuku podobných tovarov alebo služieb, napríklad doplnkového sortimentu. V takomto prípade nejde o porušenie a e-shop môže  svojmu zákazníkovi zavolať aj napriek tomu, že číslo uviedol v zozname. Je možné toto volanie priamo počas telefonátu alebo aj inou formou namietať a volajúci subjekt je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac túto osobu telefonicky nekontaktovať.

2. Ak je osoba v zmluvnom vzťahu s konkrétnym subjektom.
Ak má konkrétna osoba uzatvorenú zmluvu s mobilným operátorom, môže mobilný operátor tejto osobe zavolať napriek tomu, že uviedla svoje číslo v zozname. Aj v tomto prípade platí právo toto volanie priamo počas telefonátu, alebo aj inou formou namietať a mobilný operátor je zo zákona povinný námietku preukázateľne potvrdiť a viac svojho zákazníka telefonicky s marketingovou ponukou nekontaktovať.

3. Ak si účastník alebo užívateľ marketingovú komunikáciu vyslovene vyžiadal.
Napríklad ak niekto požiadal o cenovú ponuku na zimnú dovolenku, môže mu cestovná kancelária zavolať bez toho, aby si overovala, či telefónne číslo záujemcu je registrované v zozname.

FOTO: www.freepik.com

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad