fbpx

V médiach odznela výzva, aby sa spotrebitelia, ktorí sa cítia poškodení konaním firmy Online Investment Group, známej z tzv. kauzy 60-eurových faktúr, obracali so svojimi podaniami na košickú kriminálku.

V nasledujúcich riadkoch nájdete informácie, kam svoje podania adresovať.

Opatrením prezidenta Policajného zboru z 2.11.2011 bolo určené, že vo veci týkajúcej sa spol. Online Investment Group Ltd., v ktorej bol opatrením generálneho prokurátora Slovenskej republiky z 22.9.2011 určený na vykonávanie dozoru prokurátora v trestnom konaní špeciálny prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a ním určený prokurátor, bude v rámci Policajného zboru v zmysle vymedzenia uvedeného v predmetnom opatrení konať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „OKP KR PZ“) v Košiciach.

S predmetnou skutočnosťou budú oboznámení príslušníci Policajného zboru jednotlivých okresných riaditeľstiev Policajného zboru v rámci jednotlivých územných obvodov tak, aby všetky veci, na ktoré sa predmetné opatrenie prezidenta Policajného zboru vzťahuje, boli náležitým spôsobom prostredníctvom príslušných nadriadených postúpené na ďalšie konanie OKP KR PZ v Košiciach. V prípadoch, ak bude oznámenie podávané osobne na útvare Policajného zboru, toto bude prijaté a následne postúpené OKP KR PZ v Košiciach. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať OKP KR PZ v Košiciach, ktorého vyšetrovateľ určený na konanie v predmetnej veci v zmysle dohody o ďalšom postupe s prokurátorom vykonávajúcim dozor stanoví, ktoré oznámenia sa týkajú predmetnej veci a bude o nich ďalej konať.

Opatrenie prezidenta Policajného zboru, ako aj tento prípis, je možné nájsť aj na stránke „http://uv.minv.sk/stranky/oek.htm„.

Opatrením prezidenta PZ z 02.11.2011 bolo určené, že vo veci týkajúcej sa spol. Online Investment Group Ltd., bude v rámci Policajného zboru konať vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. V zmysle ustanovenia § 196 od. 1 Trestného poriadku trestné oznámenie sa podáva prokurátorovi alebo policajtovi. Preto, ak nemáte blízko na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, môžete trestné oznámenie písomne alebo ústne podať na ktoromkoľvek útvare PZ, následne by ho tento útvar  mal  odstúpiť na KR PZ v Košiciach, Odbor kriminálnej polície.

kpt. Ing. Alexander Szabó, hovorca  a mjr. JUDr. Vasilčáková, v.r. vedúca oddelenia ekonomickej kriminality OKP KR PZ Košice

http://korzar.sme.sk/c/6132039/prijimaju-trestne-oznamenia-za-60-eurove-faktury.html#ixzz1dEpfeSnP

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad