fbpx

Súdny dvor EÚ (SDEÚ) dnes vydal rozhodnutie vo veci Facebook proti belgickému Úradu na ochranu osobných údajov. Toto rozhodnutie má významný dosah [1] na presadzovanie všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a malo by sa pozitívne prejaviť aj v lepšej ochrane osobných údajov spotrebiteľov všeobecne.

SDEÚ potvrdil, že vnútroštátny orgán na ochranu osobných údajov môže podľa nariadenia GDPR podať žalobu na spoločnosť vo svojej krajine, ak ide o cezhraničné spracovanie osobných údajov, aj v prípade, ak hlavné sídlo spoločnosti je v inej krajine EÚ.

Nariadením GDPR sa vytvoril systém presadzovania práva na riešenie prípadov porušenia ochrany osobných údajov v rámci celej EÚ, aby sa zabezpečilo účinné a konzistentné uplatňovanie týchto pravidiel. Nedostatky doterajšieho cezhraničného systému presadzovania práva, keď postup a rozhodnutie plne závisia od orgánu v krajine, kde má spoločnosť svoje hlavné sídlo, však vážne limitujú možnosti účinného uplatňovania pravidiel a ochranu osobných údajov jednotlivcov.

Generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC) Monique Goyensová, uviedla: “Rozhodnutie je krokom vpred v snahe o rešpektovanie nášho súkromia bez ohľadu na to, kde daná spoločnosť v EÚ sídli. Vzhľadom na existujúce prekážky v cezhraničnom systéme presadzovania nariadenia GDPR, musia byť všetky vnútroštátne orgány schopné za určitých podmienok proaktívne vziať veci do vlastných rúk, a ak sa šliape na našich právach, mali by využiť všetky svoje právomoci na ich ochranu. Väčšina spoločností Big Tech sídli v Írsku, a nemalo by byť len zodpovednosťou orgánov jednej krajiny chrániť 500 miliónov spotrebiteľov v EÚ.”

[1] Podrobnosti o prípade SDEÚ – C-645/19 – Facebook v. Belgická DPA: https://gdprhub.eu/index.php?title=CJEU_-_C-645/19_-_Facebook_v._Belgian_DPA

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad