fbpx

Schopnosť spoločnosti adaptovať sa na klimatickú zmenu a environmentálne výzvy budúcnosti, bude závisieť aj od kvalitného vzdelania. Upozorňujú na to environmentálne organizácie z iniciatívy Zelený reštart, ktoré pripravili odporúčania na opatrenia, ktoré by podľa nich mali byť súčasťou balíka obnovy.

“Mitigačné a adaptačné klimatické opatrenia budú v nasledujúcich desaťročiach viesť k bezprecedentným zmenám v hospodárskej štruktúre štátu. Na jednej strane možno očakávať odklon od priemyslu založenom na fosílnych zdrojoch, a transformáciu energeticky náročného ťažkého priemyslu. Na druhej strane vzniknú nové odvetvia na báze vzdelanostnej ekonomiky, environmentálnych technológií a starostlivosti o životné prostredie. Je preto dôležité, aby vzdelanie na všetkých stupňoch reflektovalo tieto očakávané zmeny a pripravovalo mladú generáciu k aktívnej účasti na týchto zmenách.” uviedla Boglárka Ivanegová z platformy SUSTO – Sustainability Tools.

“Podľa správy Európskej komisie[1] prechod k uhlíkovo neutrálnej ekonomike zvýši počet pracovných miest a bude mať vplyv na štruktúru pracovného trhu, distribúciu pracovných miest, ale aj na typ pracovných zručností. Vzdelávací systém na Slovensku by mal na tieto zmeny reagovať,” uviedol Oto Hudec z iniciatívy Nestrácajme čas.

To však nevyhnutne predpokladá celoplošné posilnenie, skvalitnenie a zefektívnenie environmentálnej a zavedenie so silným dôrazom na tzv. klimatickú výchovu, ktorá by poskytla mladým ľuďom vedomosti a zručnosti pre ochranu našej klímy. Môže to mať nielen ďalekosiahly pozitívny efekt na životné prostredie, ale aj hospodárstvo SR v budúcnosti.

“Čo rozhodne nechceme, je aby sa pridal len ďalší predmet, ktorý bude len záťažou pre pedagógov aj žiakov a nebude mať reálny dopad. Potrebujeme vytvoriť podporné nástroje, vrátane finančných mechanizmov, aby sa environmentálna a klimatická výchova stala pevnou súčasťou výkonu práce pedagóga a nemusela sa zabezpečovať “nad rámec” povinností, či vo voľnom čase pedagógov,” uviedla Petra Ježeková z CEEV Živica.

Slovensko má do októbra 2020 pripraviť národný plán obnovy, na základe ktorého by malo čerpať prostriedky z balíka obnovy EÚ. Súčasťou balíkov obnovy krajín EÚ po koronakríze má byť aj cieľ znižovania emisií skleníkových plynov a ochrany biodiverzity. Organizácie venujúce sa témam blízkym ochrane klímy spolupracujú na príprave odporúčaní na zelený reštart Slovenska. Doteraz vydali odporúčania v oblastiach: energetiky, obnovy budov, poľnohospodárstva, vodného hospodárstva, odpadov, udržateľnej mobility, lesov a vzdelávania. Na príprave spolupracuje široké spektrum environmentálnych[2] organizácii a odborníkov.

V prípade záujmu o viac informácií, prosím, kontaktujte:

Oto Hudec, člen iniciatívy Nestrácajme čas, tel 0902 426 041, oto.hudec@gmail.com

Petra Ježeková, Centrum etickej a environmentálnej výchovy Živica, 0918 495 964, jezekova@zivica.sk

Boglárka Ivanegová, expert na vzdelávanie pre udržateľnosť, SUSTO – Sustainability Tools, 0915 622 007, boglarka.ivanegova@susto.earth

[1]  Správa ESDE, Employment and Social Developments in Europe z r. 2019

[2]  na kapitolách odporúčaní na zelený reštart doteraz spolupracovali: CEEV Živica, Cyklokoalícia, platforma Budovy pre budúcnosť, Extinction Rebellion Slovensko, Fridays For Future Slovensko, Greenpeace Slovensko, Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Nadácia Aevis, Nestrácajme čas, Priatelia Zeme – CEPA, Priatelia Zeme – SPZ, Slovenská klimatická iniciatíva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, SOS/Birdlife Slovensko, SUSTO – Sustainability Tools, Združenie Slatinka, Znepokojené matky, WWF Slovensko,

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad