fbpx

Žijeme vo svete digitálnych technológií a sociálne médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou každodenného života mnohých z nás. Náš nový seriál Spotrebiteľ na sociálnych sieťach vám postupne priblíži, aké subjekty sú aktívne na ich pozadí, čo je cielenie užívateľov, ako pri ňom môže dochádzať k zneužívaniu našich osobných údajov.

Vo virtuálnom svete sme súčasťou komunity priateľov, kolegov či len užívateľov, s ktorými máme spoločné koníčky a záujmy. Aj podľa týchto preferencií sa rozhodujeme, ako sa na jednotlivých online platformách (napr. Facebook, Youtube, Instagram, LinkedIn) registrujeme, aké údaje ich prevádzkovateľom poskytneme, či aké osobné informácie budeme vo svojich komunitách zdieľať.

Osobné údaje sú novou finančnou menou v internetovom priestore. Služby, ktoré sa tvária ako bezplatné, nie sú v skutočnosti zadarmo, pretože za ne platíme práve poskytnutím rôznych informácií o sebe. Preto je vždy potrebné starostlivo zvážiť, či, komu a aké údaje poskytnete, načo mu budú slúžiť a či je nevyhnutné zdieľať na sociálnych sieťach aj informácie, ktoré by sme možno v normálnom živote nezverili len tak hocikomu.
Sociálne médiá1 majú nesporne mnoho výhod, nikdy však nezabúdajte, že v online priestore číha aj množstvo nástrah. O to viac, že práve v súčasnosti sú sociálne siete pre nás niekedy jedným z mála spojení s vonkajším svetom.

Cielenie užívateľov sociálnych sietí
Niektorých podozrivých online špekulantov rozoznáme prvý pohľad, niektoré stránky však budia dobrý dojem, a podvodne zo spotrebiteľov vytiahnu peniaze prostredníctvom lákavých pseudo výhier, neuveriteľne výhodných ponúk alebo hodnotných darčekov sľubovaných zdarma. Existuje však aj množstvo pascí, ktoré nezbadáme, neuvedomíme si ich, a predsa zasiahnu do našich základných práv a slobôd.

Tzv. cielenie na užívateľov sociálnych médií, kedy podľa preferencií a osobných údajov, ktoré o vás prevádzkovatelia sociálnych sietí či platforiem vedia, pretože ste ich poskytli napríklad pri registrácií, vám nenútenou formou podsúvajú špecifické správy s cieľom nebadane ovplyvniť váš názor na spoločenské udalosti, politické dianie či len jednoducho predať dáky tovar či službu. Neuvedomujeme si, že aj zneužitím či dokonca cieleným využívaním našich osobných údajov nám môže vzniknúť ujma, ktorá síce nebolí, no keď nám niekto spôsobí škodu na zdraví, následky môžeme cítiť rovnako. Naše osobné údaje sa môžu dostať do nepovolaných rúk a byť zneužité na trestnú činnosť či použité spôsobom, s ktorým by sme za normálnych okolností nikdy nesúhlasili. Práve skrytá permanentná analýza osobných údajov, v kombinácii s ich jedinečnou a citlivou podstatou, znásobenou tým, že na sociálnych sieťach často zverejňujeme aj citlivejšie informácie o zdravotnom stave, politických názoroch či náboženskom presvedčení,2,zvyšuje riziko porušenia našich základných práv a slobôd. Nemáme dostatok informácií, kam tieto údaje idú, ako presne sú využívané, v hmle virtuálneho priestoru tiež ťažko hovoriť o transparentnosti či užívateľskej kontrole.

GDPR nás chráni
Ochranu fyzických osôb pri voľnom pohybe osobných dát zabezpečuje Európsky výbor pre ochranu osobných údajov. Ten tiež vydáva usmernenia týkajúce sa práve cielenia užívateľov sociálnych médií. Ochranu osobných údajov na Slovensku má na starosti Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Vaše osobné údaje podliehajú ochrane za každých okolností podľa Nariadenia č. 2016/679/EU Európskeho parlamentu a rady (GDPR) a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Neváhajte sa na úrad obrátiť vždy, keď budete mať pocit, že sa vaše údaje dostali do nepovolaných rúk, dostávate množstvo nevyžiadaných správ od subjektov, ktorým ste svoje údaje neposkytli alebo ich prevádzkovatelia, ktorým ste ich naopak dali, ich používajú v rozpore s účelom, ktorý pôvodne deklarovali.

GDPR je slovné spojenie, ktoré stále vyvoláva skôr rozčarovanie a nevôľu z toho, že „prináša viac povinností, zbytočných papierovačiek a byrokratických zbytočností ako diktát Bruselu“. No ak sa naň pozriete zo svojej osobnej perspektívy, rýchlo zmeníte názor.
Na sociálnych sieťach pracujeme, zabávame sa, vzdelávame sa, komunikujeme s rodinou a priateľmi, zdieľame so svojou bublinou svoje názory, starosti, aj radosti. A práve naše dobrovoľné „odovzdávanie“ časti svojej osobnosti na sieť pomáha sociálnym médiám cieliť konkrétny obsah na užívateľa, čo predstavuje viaceré riziká.

Sociálna platforma napríklad môže zdieľať osobné údaje svojich používateľov s tretími stranami, pomocou algoritmov kombinuje viaceré osobné údaje aj z iných zdrojov a profiluje tak používateľa aj cez také intímne informácie ako zdravotný stav. Hoci sme im tieto informácie neposkytli, lebo sme nechceli. Používateľ sa potom mylne domnieva, že koná slobodne, že sa slobodne rozhoduje o tom, čo si kúpi, že si slobodne tvorí svoj politický názor či životný postoj. Síce to nevidíme, no práve na základe toho, čo navonok zdieľame, aké slová používame či koho máme vo svojom virtuálnom okolí, nám sociálna platforma vyberá a cielene podsúva obsah, aký sama chce. A v tom tkvie hlavné nebezpečenstvo pre bežného používateľa, ktorému ako jednotlivec nedokáže úspešne čeliť sám. Obrana je o to komplikovanejšia, že procesy na pozadí pred ním ostávajú skryté.

Položme si teda otázku, či je v poriadku, že svoje rozhodnutia za každých okolností nerobíme slobodne. Nie je to nebezpečné? Ak ste si odpovedali áno, GDPR pre vás nie je strašiak, ale pomocník. Neubližuje, len pomáha chrániť práva a slobody každého jednotlivca bez rozdielu.

——————————————————————————-
1/ Medzi kľúčové charakteristiky sociálnych médií patrí spôsobilosť jedinca registrovať sa za účelom vytvorenia si účtu alebo profilu, vzájomne komunikovať zdieľaním svojho obsahu a rozvíjať spojenie s ostatnými užívateľmi (Usmernenie o cielení na používateľov sociálnych médií, prijaté 2.9.2020, verzia 1.0 pre verejné konzultácie, Európsky výbor pre ochranu osobných údajov)
2/ Čl. 9 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) – č. 2016/679

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad