fbpx

Európska komisia nedávno zverejnila svoju stratégiu s názvom Renovation Wave – Vlna Obnovy, ktorej cieľom je výrazné zrýchlenie renovácie a zlepšenie energetickej účinnosti európskych budov. Ekologická dohoda a nastavenie EÚ v oblasti obnovy budov je tak trojitým víťazstvom: pre spotrebiteľov, pre životné prostredie, aj pre hospodárstvo EÚ.

Budovy produkujú až jednu tretinu európskych emisií, napriek tomu 75% budov v Európe nespĺňa zodpovedajúce energetické štandardy. Vlna Obnovy preto vyzýva k renovácii tak verejných ako aj súkromných budov a Komisia pomenovala aj niekoľko hlavných prekážok procesu renovácie domov. Sú nimi najmä nedostatočná informovanosť spotrebiteľov, nevyhovujúce možnosti financovania, regulačné prekážky a nedostatok kvalifikovaného, objektívneho poradenstva a kvalifikovaných poskytovateľov služieb.

Stratégia zároveň kladie veľký dôraz na sprístupnenie renovácií najmä ľuďom v sociálnom bývaní a bytových domoch, aby všetci spotrebitelia, vrátane tých najzraniteľnejších či ohrozených energetickou chudobou, mohli žiť v cenovo dostupných a zdravých budovách. Jednou z hlavných prekážok pri renovácii domu či bytu sú práve vysoké počiatočné náklady.

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad: „Vlna Obnovy prichádza pre spotrebiteľov v pravý čas. Budovy sú obrovskými žrútmi energie a v mnohých európskych krajinách len navyšujú našu spotrebu. Najlacnejšia je však tá energia, ktorú vôbec nevyrobíme. Takže každý ušetrený kilowatt energie spotrebiteľovi zníži aj účet za domácnosť.“

Zdravý domov  tiež  pozitívne vplýva na kvalitu života. Ľudia žijúci v prievane či vlhkých priestoroch často trpia chronickými chorobami dýchacích ciest a práve táto skupina patrí k najviac ohrozeným aj počas súčasnej pandémie. Snahu EK o urýchlenie procesov renovácie budov a zavádzanie riešení energetickej chudoby, keďže ide o spojené nádoby, preto Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad veľmi víta. Je však potrebné prejsť od slov k činom a masívne urýchliť renovácie budov, tak aby sa stali dostupnejšími, energeticky účinnejšími a pohodlnejšími na bývanie. Spotrebitelia sú v tomto procese kľúčoví.

Vo svojej stratégii, Komisia načrtla aj plány dekarbonizácie sektorov vykurovania a chladenia zvýšením existujúcich cieľov v oblasti obnoviteľného zdrojov. Podpora a rozvoj obnoviteľných zdrojov v sektore vykurovania a chladenia domácností má zvýšiť dôveru a ochotu spotrebiteľov investovať do energeticky účinnejších riešení a neskôr aj do technológií obnoviteľnej energie. So správnymi stimulmi budú spotrebitelia ochotní pomôcť energetickému systému znížením spotreby a zmenou správania. Vysiela jasný odkaz, že energetickú chudobou berie vážne a členské krajiny EÚ majú po prvýkrát sprievodcu ako sa k problému energetickej chudoby postaviť.

Projekt STEP, ktorý koordinuje Európska spotrebiteľská organizácia BEUC,  sa v zúčastnených krajinách snaží vytvoriť sieť lokálnych poradcov pre spotrebiteľov najviac postihnutých energetickou chudobou. Zavedenie minimálnej normy energetickej hospodárnosti existujúcich budov či, v prípade súkromného prenájmu, minimálnych štandardov energetickej hospodárnosti pre nájomcu, umožnia aj najchudobnejším prístup k domovu, kde sa môžu počas zimy udržiavať v teple, no zároveň mať svoje účty za energiu pod kontrolou.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

už onedlho pre Vás začneme vydávať online Spotrebiteľský newsfilter, kde nájdete všetko dôležité, čo by ste ako moderní spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep podvodníkom a šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.

Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra. Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad