fbpx

Slovensko patrí k najviac plynofikovaným krajinám na svete. Do minulého roka boli preto finančné úspory pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo nízke. No pomer ceny plynu a elektriny je dnes iný, takže úspora môže v súčasnosti predstavovať 30 až 35%.


Tepelné čerpadlá sú dnes pripojené online, podporujú vzdialený prístup a ich ovládanie je intuitívnejšie. Digitalizácia je dôležitým nástrojom diagnostiky, servisu aj vzdialenej zákazníckej a technickej podpory.

Inštalácia tepelných čerpadiel si vyžaduje vysoké vstupné investičné náklady, preto návrh a prevádzku treba vyladiť tak, aby sa investícia v čase vrátila.
Na Slovensku približne 90% nainštalovaných tepelných čerpadiel využíva systém vzduch-voda. Každá technológia má svoje limity a vždy treba posúdiť rôzne okolnosti. V hustej radovej výstavbe môže byť tepelné čerpadlo typu vzduch-voda príliš hlučné, kým systém voda-voda hlukom naopak neobťažuje, ale investičné náklady sú kvôli potrebe podzemných vrtov vyššie.

Kvalitné zateplenie podmienkou
Pri novostavbách je vhodný nízkoteplotný systém vykurovania, ktorý využíva sálavý efekt podlahového alebo stenového systému. Vtedy je tepelné čerpadlo najefektívnejšie.

Aby sme však naplno využili výhody tepelného čerpadla aj v starších rodinných domoch, je kľúčové ešte pred jeho inštaláciou eliminovať tepelné straty a zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti domu výmenou okien, strechy či podlahy. Radiátorový systém, ktorý dovtedy používal 70-stupňovú vodu, bude po zateplení potrebovať už len 50 stupňov.

Ak však vo svojom rodinnom dome nechcete meniť rozvody, a plánujete naďalej vykurovať radiátormi, treba sa poobzerať po vysokoteplotnom tepelnom čerpadle, ktorým dokážete nahradiť existujúce zdroje ako plynový kotol, elektrický kotol alebo kotol na pevné palivo, bez toho, aby ste museli vymeniť celý vykurovací systém. Je možné ich využiť aj na ohrev teplej vody.

Ak si chcete svoj plynový kotol nechať, je možné len doinštalovať tepelné čerpadlo vzduch-vzduch za cca 3- až 4-tisíc eur. Pokryje 70% tepelných potrieb domu, keď je to z hľadiska vonkajšej teploty efektívnejšie.

Tepelné čerpadlo je ideálne kombinovať s fotovoltikou, vďaka čomu budeme mať časť elektrickej energie zadarmo. V lete je kombinácia tepelného čerpadla a fotovoltiky výborným riešením aj pre chladenie. Keď solárne panely produkujú najviac energie, systém dom chladí.

Na chladenie rodinných domov tiež treba myslieť už v štádiu novostavby. Moderné tepelné čerpadlá väčšinou už ponúkajú obidve verzie a cenový rozdiel je rádovo len niekoľko sto eur.

Projektovanie systému kúrenia
Pri projekte novostavby musí rodinný dom dosiahnuť energetickú triedu A0 a mať aspoň jeden zdroj obnoviteľnej energie. Dnes už nie je možné naprojektovať dom s plynovým kotlom ako jediným zdrojom tepla.

V existujúcich domoch plynové kotle tiež môžu fungovať v nízkoteplotných systémoch a ich výmena za tepelné čerpadlo si nevyžaduje investične náročné zmeny či prerábky. Aby sme zbytočne nevyhodili peniaze za kotol, plynovú prípojku či komín, odporúča sa vybrať si optimálne riešenie už vo fáze projektu.

Pozor na hluk
Pri systéme vzduch-voda treba rátať s dostatočne dimenzovanou elektrickou prípojkou a myslieť na susedov, pretože zariadenie produkuje hluk. Tepelné čerpadlo sa väčšinou kombinuje aj so zásobníkom na teplú vodu, preto technickú miestnosť treba zvukovo odizolovať alebo ju umiestniť čo najďalej od izieb. Výrobca dopredu nevie, kde bude jeho zariadenie umiestnené, preto hodnotu hlučnosti meria v tzv. voľnom poli, kde sa hluk od ničoho neodráža. V praxi je však táto hodnota nedosiahnuteľná, pretože v zástavbe vždy je nejaká stena, ktorá zvuk odrazí. Ak sa teda chystáme inštalovať tepelné čerpadlo, sused by jeden meter od svojho okna nemal v noci namerať vyššiu hlučnosť ako 35 decibelov.

Mínusové teploty
Teplota vzduchu je síce, na rozdiel od vody či zeme, počas roka nestála, no dnešné systémy vzduch-voda už aj pri vonkajšej teplote -15°C dosahujú účinnosť cca 2, teda na 1 kW privedenej elektriny dodajú 2 kW tepla.

Je zaužívaným pravidlom, že tepelným čerpadlom by sme nemali pokrývať 100%, ale cca 70 až 80% potreby tepla domu. Tých niekoľko chladných dní, kedy budeme potrebovať pomoc špirály, by návratnosť investície nemalo výrazne neovplyvniť.

Záruka a servis
Dnešné záručné doby sa pohybujú od 3 do 5 rokov, niektorí výrobcovia ponúkajú aj dlhšie lehoty. Normovaná životnosť tepelného čerpadla je cca 12 rokov, no tá reálna býva aj vyššia. Odporúča sa vybrať si výrobcu s viac ako trojročnou profesionálnou históriou.

Zásah do chladiaceho okruhu by mal vykonávať len človek, ktorý má na dané činnosti kvalifikáciu a oprávnenie. Čistenie vonkajšej jednotky zvládne aj sám používateľ, no postup treba vopred konzultovať s odborníkom. Tepelné čerpadlo je úzko prepojené s vodným okruhom, preto treba kontrolovať aj pH. Základný servis stojí do 200 eur.

Podobne ako pri bežných spotrebičoch, aj tu dostupnosť náhradných dielov podlieha podmienkam ekodizajnu – výrobca teda musí zabezpečiť ich dostupnosť minimálne 7 rokov po ukončení výroby zariadenia.

Rôzne čerpadlá najlepšie porovnáte, keď si preštudujete ich energetické štítky. Tie jasne definujú, pri akých podmienkach bola normovaná účinnosť zariadenia meraná, a do úvahy berú aj faktory ako príprava teplej vody, stand-by režim, spotreba čerpadla, ktoré distribuuje vodu a pod. Pamätajte však, že ide o normovanú hodnotu, ktorú nemusíte dosiahnuť aj v domácich podmienkach.

Zaregistrujte sa do nášho skupinového nákupu tepelných čerpadiel a využite jedinečnú zľavu 25%

Registrujte sa teraz

Kolektívny nákup tepelných čerpadiel s inštaláciou je aktivitou európskeho projektu CLEAR-X: Spotrebitelia lídrami energeticky ambicióznej reakcie, a paralelne sa realizuje v Bulharsku, Litve, Severnom Macedónsku, Slovinsku, na Cypre a na Slovensku.

Kolektívne kampane majú domácnostiam pomôcť investovať do technológií EE a OZE, a prekonať prekážky ako vysoké počiatočné náklady, nedostatok informácií či nedôvera. Našou úlohou je tiež zvyšovať povedomie o dôležitosti energetickej efektívnosti a usmerňovať spotrebiteľov pri nákupe a používaní zariadení na výrobu elektriny či vykurovanie.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad