fbpx

Cenová rovnosť: za platby do krajín mimo eurozóny platíme menej

Cenová rovnosť: za platby do krajín mimo eurozóny platíme menej

Od 15.12.2019 platia spotrebitelia za platby v eurách smerujúce do krajín mimo eurozóny menej. Zníženie bankových poplatkov prijaté Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2019/518 je pozitívnou správou aj pre slovenských klientov bánk.

Slovenskí klienti bánk teda môžu previesť finančné prostriedky v eurách do krajín mimo eurozóny (napr. Česká republika) za rovnaký poplatok ako pri prevode v rámci bánk na Slovensku. Platí to aj opačne, ak sa rozhodnete poslať finančné prostriedky v eurách z banky mimo eurozóny do banky na slovenský účet. Plus, platíte poplatok za menovú konverziu.

Ešte donedávna si banky pri platbách do štátov mimo eurozóny účtovali vyššie poplatky ako za cezhraničné platby v rámci eurozóny.

Od 15.12.2019 však platí, že poplatok, ktorý poskytovateľ platobných služieb (banka) účtuje používateľovi platobných služieb (spotrebiteľovi/podnikateľskému subjektu) za cezhraničné platby v eurách, je rovnaký ako poplatok za zodpovedajúce vnútroštátne platby v tej istej hodnote, v národnej mene členského štátu, v ktorom sa nachádza poskytovateľ platobných služieb používateľa platobných služieb.

Nové pravidlo platí pre štáty mimo eurozóny, teda Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Dánsko, Island, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko. V praxi to znamená, že ak sa napríklad maďarský spotrebiteľ rozhodne poslať eurá do krajín mimo eurozóny, bude odteraz platiť rovnaký poplatok, ako keď prevádza forinty v rámci Maďarska. Poplatky za cezhraničné platby do krajín  mimo eurozóny v eurách budú teda oveľa nižšie alebo nulové.

Výkonný podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis zodpovedný za hospodárstvo vyhlásil: „Vďaka týmto pravidlám môžu všetci občania a obchodné spoločnosti z EÚ profitovať z lacných cezhraničných platieb v eurách. Ide o konkrétny príklad skutočných výhod, ktoré jednotný trh prináša všetkým európskym spotrebiteľom. Napríklad rumunská rodina, ktorá chce poslať peniaze v eurách svojmu dieťaťu do Paríža, kde študuje, už nemusí rátať s vyššími poplatkami za prevod. Odteraz ich to stojí rovnako ako domáca transakcia v Rumunsku.“

 

Poplatky za posielanie alebo prijímanie finančných prostriedkov v eurách

Z krajín eurozóny

Z územia krajín mimo Eurozóny**

posielajúci spotrebiteľ

prijímajúci spotrebiteľ posielajúci spotrebiteľ

prijímajúci spotrebiteľ

do Eurozóny pred 15.12.2019

národné bankové poplatky

národné bankové poplatky vyššie poplatky

(+poplatky za menovú konverziu)

národné bankové poplatky

do Eurozóny po 15.12.2019

národné bankové poplatky

národné bankové poplatky národné banková poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)*

národné bankové poplatky

do územia mimo Eurozóny pred 15.12.2019

národné bankové poplatky

vyššie poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)

vyššie poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)

vyššie poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)

do územia mimo Eurozóny po 15.12.2019

národné bankové poplatky

národné bankové poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)*

národné bankové poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)*

národné bankové poplatky

(+ poplatky za menovú konverziu)*

*Zmena v dôsledku Nariadenia 2019/518.

** Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Dánsko, Island, Lichtenštajnsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko

Zdieľaj tento článok