fbpx

Šesť členských spotrebiteľských organizácií Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC testovalo 250 elektrických výrobkov, hračiek, kozmetiky a ďalších produktov kúpených online prostredníctvom platforiem ako Amazon, AliExpress, eBay či Wish. Výsledkom je, že 66% z nich nespĺňa bezpečnostné predpisy EÚ, čoho následkom môže byť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo zadusenie.

Výrobky nevyhoveli bezpečnostným testom z rôznych dôvodov.  Alarmy dymu a oxidu uhoľnatého nehlásili dym, hračky obsahovali 200-krát vyššie množstvo chemických látok ako je oficiálne povolené, jedna externá nabíjačka sa roztavila priamo počas testu. V niektorých prípadoch by mohlo dôjsť k situácii ohrozujúcej život spotrebiteľov alebo dokonca smrteľnej nehode.

Hoci sa zdá, že online trhy pohotovo po upozornení stiahnu problémové produkty z predaja, realitou je, že ich výrobcovia často vracajú späť1.  Problémom je najmä to, že samotní prevádzkovatelia online platforiem sa nepovažujú za tých, ktorí priamo zodpovedajú za bezpečnosť výrobkov, ktoré sa svojich weboch predávajú. Preto sa nedá povedať, že by dostatočne vopred kontrolovali dôveryhodnosť predajcov, ktorým dajú priestor.

Monique Goyens, generálna riaditeľka Európskej spotrebiteľskej organizácie (BEUC), uviedla:

„Testy spotrebiteľských organizácií ukazujú, že nakupovanie v online prostredí nie je také bezpečné ako v offline svete. Jasným dôvodom tejto skutočnosti je, že prevádzkovatelia online platforiem nedokážu zabrániť tomu, aby sa nebezpečné výrobky objavovali na ich stránkach. V prípade detektoru dymu, ktorý napríklad nedokáže zistiť dym, je však jasne vidieť, aké katastrofické následky to môže mať.“

„Spotrebiteľské organizácie opakovane testovali výrobky, ktoré sa znovu objavili na stránkach online obchodov. To sa však nesmie stať normou na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov, pretože sa objavia podobné alebo nové nebezpečné výrobky.“

„Je čas, aby EÚ i národné vlády prijali opatrenia, aby prevádzkovatelia online obchodov a platforiem  zodpovedali aj za bezpečnosť produktov predávaných na ich stránkach. Príslušné orgány by ich mali kontrolovať dôslednejšie, čo zvýši ich opatrnosť v budúcnosti a predovšetkým zabráni tomu, aby spotrebitelia boli vystavení nebezpečným výrobkom.“

Kontext

Testovanie sa uskutočnilo prostredníctvom medzinárodného centra ICRT a jeho konzorcia členských organizácií Test Achats / Test Aankoop (Belgicko), Altroconsumo (Taliansko), Consumentenbond (Holandsko), Forbrugerrådet Tænk (Dánsko), Stiftung Warentest (Nemecko) a Which? (Veľká Británia). Výsledky zverejňuje aj DECO (Portugalsko) a OCU (Španielsko).

Výrobky najskôr podrobili vizuálnej kontrole, čo v niektorých prípadoch stačilo na to, aby ich vyhlásili za nebezpečné. Išlo napríklad o hračky s nepevnými časťami či detské bundy s príliš dlhými šnúrkami. Väčšina výrobkov, ako napríklad plastová bábika s výraznou vôňou, si vyžiadali ďalší výskum. V laboratóriu tak testovali najrozmanitejšie výrobky ako sú šperky, dymové alarmy či svetielka na vianočné stromčeky.

Viac informácií o testovaných výrobkoch

Nabíjačky USB, cestovné adaptéry a externé nabíjačky, ktoré by sa mohli prehriať alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom: Pri skúške 12 výrobkov v každej kategórii (celkom 36), tri zo štyroch skúšok elektrickej bezpečnosti zlyhali. Testované výrobky boli často lacné, od neznámych výrobcov či značiek.

Plastové hračky pre batoľatá a deti, ktoré nesplnili zákonné chemické limity: Spolu 29 hračiek testovali na prítomnosť ftalátov, chemických látok, ktoré robia hračky pružnými a mäkkými. Niektoré môžu poškodzovať hormonálny systém, preto sa nesmú nachádzať v hračkách pre deti mladšie ako 3 roky a len obmedzene v produktoch určených pre staršie deti. 9 testovaných hračiek stanovené limity porušilo, niektoré dokonca hranicu prekročili až 200-krát nad povolené maximum.

Detské odevy s dlhými šnúrkami: 14 zo 16 kusov odevov ako napríklad bundy, nespĺňali bezpečnostné predpisy EÚ, pretože ich šnúrky sú príliš dlhé alebo sa nachádzajú na miestach, kde to nie je dovolené. Zvyšuje sa tým riziko nehôd, napríklad udusenia.

Nefunkčnosť alarmov dymu a oxidu uhoľnatého (CO): Ani jeden zo 7 testovaných alarmov na CO nezistil smrteľné množstvo plynu. Štyry z nich boli tiež príliš tiché. Všetky 4 testované dymové alarmy nezistili dym vznikajúci pri horení dreva, bavlny alebo plastu.

Prípravky na bielenie zubov, ktoré môžu byť škodlivé: 7 z 10 výrobkov obsahovalo príliš vysoké množstvo peroxidu vodíka na domáce použitie (> 0,1%). Namerané hodnoty  14 až 70-krát presahovali zákonný limit. Príliš vysoké koncentrácie peroxidu vodíka môžu spôsobiť podráždenie ďasien alebo precitlivenosť zubov.

Zdroj: http://bit.ly/395dB1p

1 Britská spotrebiteľská organizácia Which? na online trhoch opakovane našla nebezpečné detské autosedačky, ktoré nahlásili kompetentným už v rokoch 2014, 2017 a 2019. Až tento mesiac sa pri vyšetrovaní BBC zistilo, že podobné autosedačky sa znova predávajú online. Which? oslovili aj obchody s inými výrobkami – vrátane hračiek zo slizu a automobilov na diaľkové ovládanie, ktoré  významne pripomínali výrobky registrované Európskou komisiou ako nebezpečné.

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad