Informácia pre klientov spoločnosti Energetické centrum, a.s.

Informácia pre klientov spoločnosti Energetické centrum, a.s.

Oznamujeme spotrebiteľom, že podľa našich informácií spoločnosť Energetické centrum, a.s. postupne vybavuje požiadavky spotrebiteľov, ktorí na zastupovanie vo veci splnomocnili naše združenie. V záujme efektívnej komunikácie prosíme spotrebiteľov, ktorých požiadavky už boli v plnej miere vysporiadané, aby nás o tejto skutočnosti informovali telefonicky na čísle 0944 533 011, mailom na info@sospotrebitelov.sk, osobne alebo poštou. eecc

Zároveň žiadame spotrebiteľov, aby pri vyplňovaní formulára a plnomocenstva nezabúdali uviesť svoje kontaktné údaje – telefón a email, aby sme s nimi v prípade potreby mohli komunikovať. Ak ste nám už plnomocenstvo na zastupovanie zaslali, komunikujte už v tejto veci len s našim združením, aby sme  predišli duplicitnému konaniu a celý proces v maximálnej miere zefektívnili.

Ďakujeme za váš čas, trpezlivosť a dôveru, ktorú ste nám preukázali.

 

Team S.O.S. Poprad

 

 

Zdieľaj tento článok