Netolerujme bordel v prírode

Netolerujme bordel v prírode

Mrazničky, stavebný odpad, čelné sklá áut, staré oblečenie, plastové obaly, surové bravčové kosti a iné „mäso.” Odpad z domácností, firiem, stavieb či len občerstvenia počas prechádzky končí na trávnikoch, v jarkoch, na lúkach. Nevieme, čo so starými matracmi? Šup ho na pole za železničnou stanicou. Ako sa zbaviť starého umývadla či výstroje s bežkami? Vyvezme ich do brázdy pri lese…

V našom regióne sa už ani nemôžeme sťažovať na divoké skládky. Náš región totiž jedna obrovská divoká skládka je a my sme jej súčasťou. Nielen, že odpad netriedime, my si ho pekne uskladňujeme okolo seba v prírode, na uliciach, pri chodníkoch, pod oknami, v lesoch.
Často stretávam upratovacie čaty. Odpadky zbierajú s väčším či menším nasadením, no vidno ich takmer výlučne v centrách miest a okolí obchodných centier. Ostatné časti, prímestské oblasti a voľná krajina je vystavená primitívom, ktorí svoj hrdý status „pána tvorstva” prejavujú rozhadzovaním odpadkov okolo seba.

Netolerujme toto správanie! Odpadky nielen vyzerajú zle, no sú i potenciálnou zdravotnou hrozbou. Nečakajme, kým zarastú invazívnymi druhmi rastlín a celkom nám zamoria pôdu i vodu. Ak môžete, odfoťte si inkriminované miesto. Zaznamenajte si približnú lokalitu, veľkosť skládky, druh odpadu, pôvodcu, ak ste ho pristihli pri čine a dátum. Pošlite doporučený list príslušnej obci alebo mestu, v katastri ktorého sa neporiadok nachádza i obvodnému úradu životného prostredia. Podľa zákona je obec povinná likvidovať nelegálne skládky komunálneho odpadu. Miestne príslušný obvodný úrad životného prostredia tiež musí začať vo veci konať. A ako oznamovateľovi nelegálnej skládky odpadov vám má zaslať informáciu o spôsobe riešenia vami oznámenej skládky ako je kópia zápisnice, rozhodnutia, či kópia fotodokumentácie z odstraňovania skládky.
Že nedôverujete úradom? Zoberte si hrubé plastové vrecia, pár rovnako zmýšľajúcich priateľov a spojte príjemnú prechádzku, v prebúdzajúcej sa prírode, so zbieraním odpadkov. Ten dobrý pocit, keď z pneumatiky presťahujete vzácne raky späť do čistého potoka, naozaj stojí za to.

Zdieľaj tento článok