fbpx

Európska komisia vydala štvrté porovnávacie hodnotenie tzv. Justice Scoreboard. Od roku 2013 sa však v slovenskej justícii k lepšiemu tmenilo len málo. Porovnajte si zhrnutia a výsledky rokov 2016 a 2013. Všetky hodnotenia nájdete na http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm.

Rok 2016

Dĺžka občianskoprávnych a obchodnoprávnych konaní na Slovensku prevyšuje 500 dní, čo nás podľa pravidelného hodnotenia justície Justice Scoreboard 2016, ktoré zverejňuje Európska komisia, radí medzi štyri najmenej efektívne krajiny EÚ.  Od roku 2010 do roku 2014 sa dĺžka týchto konaní na Slovensku predlžovala a počet vydaných rozhodnutí bol nižší ako počet novozačatých konaní. Slováci patria medzi národy, ktoré sa radi súdia. V počte súdnych sporov na sto obyvateľov patríme do prvej šestky v Európe. V počte sudcov patríme skôr k európskemu priemeru. Slovensko je európskym lídrom v oblasti zverejňovania súdnych rozhodnutí. Jeho slabinou je, naopak, nedostatočné zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi súdmi a právnymi zástupcami účastníkov konania. Vo vnímaní nezávislosti súdnictva patrí Slovensku aj naďalej posledná priečka v EÚ. Za hlavné dôvody nízkej miery nezávislosti sudcov považujú Slováci zasahovanie zo strany vlády, politikov a podnikateľov. Najnezávislejšie sú súdy v Dánsku, Fínsku, Švédsku a Rakúsku.

Rok 2013

Zaostávame v oblasti dĺžky trvania konaní, vzdelávania sudcov a využívania komunikačných technológií. Slovensko patrí podľa zistení Európskej komisie medzi šesť krajín, ktoré v roku 2012 mali problémy v oblasti súdnictva najmä s dĺžkou súdnych konaní a organizáciou súdnictva. Vnímanie nezávislosti súdnictva je na Slovensku najhoršie spomedzi všetkých členských krajín. V prepočte na obyvateľa máme jeden z najvyšších počtov sudcov (SR je na treťom mieste po Slovinsku a ČR) a paradoxne jeden z najnižších počtov právnikov. Patríme medzi krajiny, ktoré v prepočte na obyvateľa vynakladajú na súdnictvo najmenej finančných prostriedkov. Okrem Slovenska majú problémy v súdnictve podľa Komisie aj Bulharsko, Taliansko, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko. Medzi kľúčové zistenia tohto prvého porovnávacieho prehľadu patrí skutočnosť, že dĺžka trvania súdnych konaní sa v rôznych členských štátoch značne líši. Tretina členských štátov má dĺžku konania až dvakrát dlhšiu než zvyšné štáty. Problémy môžu byt zložitejšie tam, kde nízka miera vyriešených prípadov prispieva k nárastu počtu neuzavretých prípadov.

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/scoreboard/index_en.htm

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad