Prečo umývať aj citrusy a banány?

Prečo umývať aj citrusy a banány?

Imazalil sa ako účinná látka používa v porastoch plodín ako fungicíd proti vzniknutým mykózam, ale využíva sa aj pri pozberových úpravách s imagesfunkciou podobnej konzervačnej látky hlavne pri citrusových plodoch a banánoch. Údaj o konzervačnej látke alebo inýchchemických látkach použitých v pozberovej fáze musí byť uvedený v označení potraviny. V maloobchodnej fáze, kde sa tovar ponúka na predaj konečnému spotrebiteľovi, tento údaj musí uviesť obchodník, v prípade nebalených potravín, na výveske v blízkosti predávaného tovaru alebo v označení balenej potraviny  na obale. Imazalil pri konzumácii vo vyšších dávkach je karcinogénny. Každoročne sa vypracováva ročný plán odberu vzoriek na kontrolu reziduí pesticídov v potravinách a pre zaujímavosť prikladáme správu za rok 2011 (za 2012 ešte nie je uverejnená), kde získate informácie o predmetných kontrolách a výsledkoch.

Sprava_rezidua_pesticidov_v_potravinach_2011

Zdieľaj tento článok