Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2 – Vydanie X

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2 – Vydanie X

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 Nariadenia vlády SR č. 384/2004 Z. z. o dostupnosti spotrebiteľských informácií o spotrebe paliva a o emisiách CO2 pri predaji a leasingu nových osobných automobilov (ďalej len nariadenie), Slovenská obchodná inšpekcia vypracovala desiate vydanie príručky o spotrebe paliva a emisiách CO2 nových osobných automobilov. Príručka obsahuje aktuálny zoznam všetkých nových osobných automobilov (kategória M1), ktoré sa v SR ponúkajú na predaj.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 nariadenia, predajca je povinný obstarať príručku od Slovenskej obchodnej inšpekcie na vlastné náklady a zabezpečiť jej bezplatnú dostupnosť zákazníkom v mieste predaja.

Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2-X vydanie 2013 [RTF, 68 kB]

Príručka 2013 – Vydanie X final [XML, 2.96 MB] 

Priručka 2013 – zoznam najúspornejších modelov podľa paliva [XML, 756 kB]

Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI

Zdieľaj tento článok