Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – Prečo ženy platia viac?

Spotrebiteľské výzvy súčasnosti – Prečo ženy platia viac?

Projekt Spotrebiteľské výzvy súčasnosti, ktorý sumou 3000 eur podporilo Ministerstvo hospodárstva SR, má ambíciu zacieliť skupinu žien – spotrebiteliek, a unikátnym spôsobom overiť niekoľko hypotéz, ktoré pozorujeme v praxi spotrebiteľského združenia.

Z našich doterajších štatistík vyplýva, že tovar i služby častejšie reklamujú dámy. Práve ženy častejšie využívajú služby nášho združenia a radi by sme si pomocou prieskumu overili, či a do akej miery sa na Slovensku uplatňuje tzv. ružová daň. V rámci tejto aktivity chceme tiež overiť niekoľko hypotéz a upriamiť pozornosť slovenskej verejnosti na skutočnosť, že aj v EÚ už existujú daňové úľavy na vybrané typy produktov pravidelne používaných ženskými spotrebiteľkami.

Predmetom štúdie bude podrobná analýza najmä kozmetických a hygienických produktov, koľko na ne ženy míňajú a koľko stoja v porovnaní s obdobnými produktmi určenými pre mužov.

Projekt je realizovaný v období od 1.4.2019 do 31.12.2019.

Ilustračný obrázok:
Mail & Guardian

Zdieľaj tento článok