fbpx

Upozorňujeme podnikateľskú verejnosť (živnostníkov, podnikateľov, organizácie, ústavy, školy, združenia, spolky, zväzy…) na nekorektné konanie spoločnosti Choice One s.r.o. so sídlom v Drietome, ktorá ponúka registráciu podnikateľským subjektom – lekárom v tzv. „národnom zdravotnom registri“.

Firma Choice One s.r.o. podľa svojich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len VOP) ponúka registráciu na špecializovanom portáli, ktorý údajne poskytuje lekárom možnosť webovej prezentácie svojich služieb.

Zmluvu o pridelení webového priestoru môže odberateľ uzavrieť vyplnením elektronického formulára, zaslaním e-mailu, písomným návrhom alebo telefonicky.

V tejto súvislosti firma Choice One s.r.o. oslovuje telefonicky lekárov, pričom v rámci telefonického rozhovoru od nich opakovane a značne nástojčivým spôsobom žiada vysloviť nahlas slová: „áno, súhlasím“, pričom údajne ide o súhlas so zaznamenaním hovoru, avšak v skutočnosti sa tento súhlas pokladá za súhlas s podmienkami zmluvy a jej uzatvorením. V skutočnosti však oslovený lekár nie je oboznámený a v danom okamihu ani nemá možnosť oboznámiť sa ani s VOP, ani s cenníkom.

Následne dostane oslovený lekár priamo zmluvu, ktorou sa zaväzuje odoberať predmetnú službu za ročnú cenu uvedenú v cenníku na dobu neobmedzenú.

Tiež upozorňujeme na podrobné preštudovanie VOP, ktoré sa nachádzajú nawww.narodnyzdravotnyregister.sk.

Vyplnením elektronického formulára na webovej adrese:http://www.narodnyzdravotnyregister.sk/registrace sa toto považuje za ponuku na uzavretie zmluvy, pričom zmluva je uzatvorená, pokiaľ ponuku na uzavretie zmluvy akceptuje dodávateľ potvrdením objednávky odberateľovi buď potvrdením elektronického formulára, e-mailom, písomne alebo telefonicky.

Pokiaľ by takáto ponuka bola adresovaná fyzickej osobe – spotrebiteľovi, mohlo by ísť o nekalú obchodnú praktiku v zmysle bodu 20 prílohy č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľov v platnom znení, čo je zakázané.

Podnikateľské subjekty, ani iné právnické osoby, ktorým sú tieto ponuky smerované, tu však nevystupujú v postavení spotrebiteľa, preto jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je prostredníctvom súdu.

Keďže odberateľmi predmetnej služby – registrácie v danom registri sú podnikateľské subjekty, ktoré nevystupujú v postavení spotrebiteľa, jediná možnosť riešenia v prípadných sporoch je prostredníctvom súdu.

Podobné praktiky vyvíja firma Choice One s.r.o. aj v súvislosti s registráciou v tzv. „katalógu účtovníkov“, „katalógu autoservisov“ a „katalógu škôl“.

Zdroj: http://www.soi.sk/sk/Novinky-SOI

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad