Zmena dodávateľa plynu či energie za 24 hodín a bez sankcií?

Zmena dodávateľa plynu či energie za 24 hodín a bez sankcií?

Proces zmeny dodávateľa energií trvá spravidla mesiac a k tomu treba prirátať aj niekoľkomesačnú výpovednú dobu. Európska únia uviedla, že lehota na zmenu dodávateľa by nemala presiahnuť tri týždne. Dnes sa objavujú úvahy, že by sa tento limit mohol skrátiť až na 24 hodín. Obmedzené až  úplne odstránené majú byť i poplatky spojené s ukončením zmluvy o dodávke energií.

Tradičných dodávateľov elektriny a plynu zmenilo v posledných rokoch množstvo Slovákov. Tento krok obvykle trvá aj niekoľko mesiacov. Z EÚ počuť teraz hlasy, aby sa proces zmeny dodávateľa mal výrazne skrátiť, možno až na 24 hodín. Poukazuje sa pritom na skutočnosť, že napríklad zmenu mobilného operátora možno v niektorých európskych štátoch uskutočniť aj behom niekoľkých  minút.

Proces zmeny dodávateľa trvá príliš dlho a spomaľujú ho nielen dlhé výpovedné lehoty, ale obštrukcie pôvodného dodávateľa. Ak sa má doba na zmenu dodávateľa skrátiť, musí byť proces zmeny upravený tak, aby pôvodný dodávateľ nemohol zmenu zbytočne komplikovať.

Pôvodní dodávatelia napríklad odmietajú prijať výpoveď zákazníka kvôli drobnej chybe v mene (chýbajúca diakritika), aj keď z iných údajov musí byť celkom zrejmé, o ktorého zákazníka ide. Proces zmeny dodávateľa sa tak predĺži, pretože výpoveď musí byť podaná znovu s opraveným menom. So zmenou dodávateľa energií bývajú najmä v prípade predčasného ukončenia zmluvy spojené zmluvné pokuty. Dodávatelia v niektorých prípadoch požadujú čiastky rovnajúce sa výške predpokladaného odberu energií za dobu trvania zmluvy.

Zníženie zmluvných pokút len do výšky administratívnych nákladov spojených s ukončením zmluvy, alebo dokonca ich úplný zákaz, je teda jednou z tém, ktorými sa v súčasnosti zaoberajú európski odborníci. V niektorých štátoch Európskej únie už v súčasnosti platí zákaz zmluvných pokút či poplatkov za ukončene zmluvy. Ich zníženie či úplné zrušenie by sme uvítali aj u nás.

Ilustračné foto: http://ushomerenovation.com/

 

Zdieľaj tento článok