ĎAKUJEME

jún 30, 2015 SOS

Čo najsrdečnejšie ďakujeme všetkým, ktorí nám aj tohto roku prejavili svoju priazeň a dôveru a venovali nám svoje 2% z daní, pretože veria v zmysluplnosť našej práce.

Aj vďaka Vám môžeme ďalej hájiť práva spotrebiteľov a zlepšovať vymožiteľnosť ich práv na Slovensku.

Ďakujeme:)