fbpx

Od 1.júna platí nový zoznam potravinárskych prídavných látok, ktoré sú schválené EÚ legislatívou. Na nasledovnej web adrese sú k dispozícii nové údaje. SANCO_logo

The Commission’s food additive database is available on the internet: (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD).

Časť D: Kategórie potravín

Číslo Názov
0. Všetky kategórie potravín
01. Mliečne výrobky a ich analógy
01.1 Neochutené pasterizované a sterilizované (vrátane UHT) mlieko
01.2 Neochutené fermentované mliečne výrobky vrátane prírodného neochuteného cmaru (okrem sterilizovaného cmaru), ktoré neboli po fermentácii tepelne ošetrené
01.3 Neochutené fermentované mliečne výrobky, ktoré boli po fermentácii tepelne ošetrené
01.4 Ochutené fermentované mliečne výrobky vrátane výrobkov, ktoré boli tepelne ošetrené
01.5 Dehydrované mlieko v zmysle vymedzenia v smernici 2001/114/ES
01.6 Smotana a sušená smotana
01.6.1 Neochutená pasterizovaná smotana (okrem smotán so zníženým množstvom tuku)
01.6.2 Výrobky z neochutenej kyslej smotany so živými kultúrami a jej náhrady s obsahom tuku menej ako 20 %
01.6.3 Iné smotany
01.7 Syr a výrobky zo syru
01.7.1 Nezrejúce syry okrem výrobkov, ktoré patria do kategórie 16
01.7.2 Zrejúci syr
01.7.3 Jedlá kôra syrov
01.7.4 Srvátkový syr
01.7.5 Tavený syr
01.7.6 Výrobky zo syra (okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 16)
01.8 Analógy mliečnych výrobkov vrátane bielidiel do nápojov
02. Tuky, oleje a tukové a olejové emulzie
02.1 Bezvodé tuky a oleje (okrem bezvodého mliečneho tuku)
02.2 Tukové a olejové emulzie hlavne typu voda v oleji
02.2.1 Maslo, koncentrované maslo, maslový olej a bezvodý/anhydrický mliečny tuk
02.2.2 Iné tukové a olejové emulzie vrátane nátierok v zmysle vymedzenia v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 a tekutých emulzií.
02.3 Rastlinný olej ako sprej na panvice
03. Zmrzliny
04. Ovocie a zelenina
04.1 Nespracované ovocie a zelenina
04.1.1 Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina v celistvosti
04.1.2 Ošúpané, krájané a strúhané ovocie a zelenina
04.1.3 Mrazené ovocie a zelenina
04.2 Spracované ovocie a zelenina
04.2.1 Sušené ovocie a zelenina
04.2.2 Ovocie a zelenina v octe, oleji alebo náleve
04.2.3 Ovocie a zelenina v konzervách alebo vo fľašiach
04.2.4 Ovocné alebo zeleninové prípravky okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 5.4
04.2.4.1 Ovocné a zeleninové prípravky okrem kompótov
04.2.4.2 Kompóty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 16
04.2.5 Džemy, rôsoly, marmelády a podobné výrobky
04.2.5.1 Extra džemy a extra rôsoly v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES
04.2.5.2 Džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré v zmysle vymedzenia v smernici 2001/113/ES
04.2.5.3 Iné podobné ovocné alebo zeleninové nátierky
04.2.5.4 Orechové maslá a orechové nátierky
04.2.6 Spracované zemiakové výrobky
05. Cukrovinky
05.1 Výrobky z kakaa a čokolády zahrnuté v smernici 2000/36/ES
05.2 Iné cukrovinky vrátane drobných cukríkov na osvieženie dychu
05.3 Žuvačky
05.4 Ozdoby, nátery a náplne okrem náplní na báze ovocia zahrnutých v kategórii 4.2.4.
06. Obilniny a obilné výrobky
06.1 Celé, zlomkové alebo vločkové zrno
06.2 Múka a iné mlynské výrobky a škroby
06.2.1 Múka
06.2.2 Škroby
06.3 Cereálne raňajky
06.4 Cestoviny
06.4.1 Čerstvé cestoviny
06.4.2 Sušené cestoviny
06.4.3 Čerstvé a predvarené cestoviny
06.4.4 Zemiakové gnocchi
06.4.5 Náplne do plnených cestovín (ravioli a podobné cestoviny)
06.5 Rezance
06.6 Trené cestá (Batters)
06.7 Predvarené alebo spracované obilniny
07. Pečivo
07.1 Chlieb a rožky
07.1.1 Chlieb pripravený výlučne z týchto zložiek: pšeničná múka, voda, droždie alebo kvások, soľ
07.1.2 Pain courant francais; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek
07.2 Jemné pečivo
08. Mäso
08.1 Nespracované mäso
08.1.1 Nespracované mäso iné ako mäsové prípravky v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 853/2004
08.1.2 Mäsové prípravky v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 853/2004
08.2 Spracované mäso
08.2.1 Spracované mäso bez tepelného ošetrenia
08.2.2 Tepelne ošetrené spracované mäso
08.2.3 Obaly, nátery a ozdoby na mäso
08.2.4 Tradične konzervované mäsové výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa dusitanov a dusičnanov
08.2.4.1 Tradičné mäsové výrobky konzervované ponorením do roztoku (mäsové výrobky konzervované ponorením do konzervačného roztoku s obsahom dusitanov a/alebo dusičnanov, soli a iných zložiek)
08.2.4.2 Tradičné mäsové výrobky konzervované sušením (Proces suchého konzervovania zahŕňa suchú aplikáciu konzervačnej zmesi s obsahom dusitanov a/alebo dusičnanov, soli a iných zložiek na povrch mäsa, po ktorej nasleduje obdobie stabilizácie/zrenia.)
08.2.4.3 Iné tradične konzervované mäsové výrobky (Procesy konzervovania ponorením a sušením sa buď vzájomne kombinujú alebo sa pridáva dusitan a/alebo dusičnan do zloženého výrobku, alebo sa pred varením injektuje do výrobku konzervačný roztok.)
09. Ryby a produkty rybolovu
09.1 Nespracované ryby a produkty rybolovu
09.1.1 Nespracované ryby
09.1.2 Nespracované mäkkýše a kôrovce
09.2 Spracované ryby a produkty rybolovu vrátane mäkkýšov a kôrovcov
09.3 Rybie ikry
10. Vajcia a vaječné výrobky
10.1 Nespracované vajcia
10.2 Spracované vajcia a vaječné výrobky
11. Cukry, sirupy, med a stolové sladidlá
11.1 Cukry a sirupy v zmysle vymedzenia v smernici 2001/111/ES
11.2 Iné cukry a sirupy
11.3 Med v zmysle vymedzenia v smernici 2001/110/ES
11.4 Stolové sladidlá
11.4.1 Stolové sladidlá v tekutej forme
11.4.2 Stolové sladidlá vo forme prášku
11.4.3 Stolové sladidlá vo forme tabliet
12. Soli, korenia, polievky, omáčky, šaláty a proteínové výrobky
12.1 Soľ a náhrady soli
12.1.1 Soľ
12.1.2 Náhrady soli
12.2 Byliny, koreniny a ochucovadlá
12.2.1 Byliny a koreniny
12.2.2 Ochucovadlá a chuťové prísady
12.3 Ocot
12.4 Horčica
12.5 Polievky a vývary
12.6 Omáčky
12.7 Šaláty a pikantné nátierky
12.8 Droždie a výrobky z droždia
12.9 Proteínové výrobky okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1.8
13. Potraviny na osobitné výživové účely v zmysle vymedzenia v smernici 2009/39/ES
13.1 Potraviny pre dojčatá a malé deti
13.1.1 Potraviny na počiatočnú výživu dojčiat v zmysle vymedzenia v smernici 2006/141/ES[1]
13.1.2 Potraviny na následnú výživu dojčiat v zmysle vymedzenia v smernici 2006/141/ES
13.1.3 Potraviny vyrobené zo spracovaných obilnín a detská potrava určená pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v smernici 2006/125/ES[2]
13.1.4 Ostatné potraviny pre malé deti
13.1.5 Dietetické potraviny pre dojčatá a malé deti na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES a osobitné potraviny na počiatočnú výživu dojčiat
13.1.5.1 Dietetické potraviny pre dojčatá na osobitné medicínske účely a osobitné potraviny na počiatočnú výživu dojčiat
13.1.5.2 Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely pre dojčatá a malé deti v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES[3]
13.2 Dietetické potraviny na osobitné medicínske účely v zmysle vymedzenia v smernici 1999/21/ES (okrem výrobkov zahrnutých v kategórii potravín°13.1.5)
13.3 Dietetické potraviny na regulovanie telesnej hmotnosti ako náhrada celodenného príjmu stravy alebo jedného denného jedla (celok alebo časť celkovej dennej stravy)
13.4 Potraviny vhodné pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 41/2009[4]
14. Nápoje
14.1 Nealkoholické nápoje
14.1.1 Voda vrátane prírodných minerálneych vôd v zmysle vymedzenia v smernici 2009/54/EC, pramenitých vôd a všetkých ostatných fľaškových alebo balených vôd
14.1.2 Ovocné šťavy v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2001/112/ES a zeleninové šťavy
14.1.3 Ovocné nektáre v zmysle vymedzenia v smernici Rady 2001/112/ES, zeleninové nektáre a podobné produkty
14.1.4 Ochutené nápoje
14.1.5 Káva, čaj, bylinné a ovocné nálevy, cigória; čaj, bylinné a ovocné nálevy a extrakty z čakanky; čajové, rastlinné, ovocné a obilninové prípravky pre nálevy, ako aj zmesi a instantné zmesi týchto výrobkov
14.1.5.1 Káva, extrakty z kávy
14.1.5.2 Iné
14.2 Alkoholické nápoje vrátane ich nealkoholických a nízkoalkoholických obdôb
14.2.1 Pivo a sladové nápoje
14.2.2 Víno a iné výrobky vymedzené v nariadení (EHS) č. 1234/2007 a ich nealkoholické obdoby
14.2.3 Jablčný a hruškový mušt
14.2.4 Ovocné víno a domáce víno (made wine)
14.2.5 Medovina
14.2.6 Liehoviny v zmysle vymedzenia v nariadení (ES) č. 110/2008
14.2.7 Aromatizované výrobky na báze vína v zmysle vymedzenia v nariadení (EHS) č. 1601/91
14.2.7.1 Aromatizované vína
14.2.7.2 Aromatizované nápoje na báze vína
14.2.7.3 Koktaily z aromatizovaných vínnych produktov
14.2.8 Iné alkoholické nápoje vrátane liehovín s menej ako 15 % alkoholu a zmesi alkoholických nápojov s nealkoholickými nápojmi a liehovinami s obsahom alkoholu nižším ako 15 %
15. Chuťovky na priamu konzumáciu a snacky
15.1 Snacky na báze zemiakov, obilia, múky alebo škrobu
15.2 Spracované orechy
16. Dezerty okrem výrobkov zahrnutých v kategórii 1, 3 a 4
17. Potravinové doplnky v zmysle vymedzenia v smernici 2002/46/ES[5] okrem výživových doplnkov pre dojčatá a malé deti
17.1 Doplnky dodávané v tuhej forme vrátane kapsúl, tabliet a podobných foriem okrem žuvacích foriem
17.2 Doplnky dodávané v tekutej forme
17.3 Doplnky dodávané vo forme sirupu alebo v žuvacej forme
18. Spracované potraviny nezahrnuté v kategóriách 1 až 17 okrem potravín pre dojčatá a malé deti

 


 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad