fbpx

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Kristián Takáč sa zúčastnil stretnutia so zástupcami zahraničných obchodných reťazcov, ktoré iniciovalo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s cieľom posilniť ochranu slovenských spotrebiteľov z hľadiska bezpečnosti a kvality predávaných potravinárskych výrobkov.

Rokovanie, ktorého sa zúčastnili zástupcovia spoločností Tesco, Carrefour, Billa, Kaufland, Metro, Lidl a Hypernova, viedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zsolt Simon. Témou stretnutia bola predovšetkým kvalita potravín predávaných na Slovensku a v okolitých krajinách. Dvojaký meter na slovenských spotrebiteľov a spotrebiteľov z iných členských krajín EÚ je neprijateľný, avšak táto problematika úzko súvisí aj s kúpyschopnosťou obyvateľstva.

Kvalita potravín, t.j. ich zloženie a bezpečnosť, sa vytvára vo výrobnom procese, na čo samotný obchod nemá priamy vplyv. Obchod však môže ovplyvniť svoj sortiment, pričom sa riadi aj záujmami spotrebiteľov. Ak tí uprednostňujú nižšiu cenu, tak sa tomu prispôsobuje aj obchod. V ponuke by mali byť v tom istom sortimente vždy výrobky v rôznych cenových kategóriách a tomu zodpovedajúcej kvalite. Pri posudzovaní cien a kvality potravinárskych tovarov v SR s okolitými krajinami treba mať na zreteli aj výšku DPH, ktorá je v SR najvyššia. To však neplatí pre kúpyschopnosť obyvateľstva.

MPaRV SR sa na stretnutí so zástupcami obchodných reťazcov dohodlo na vypracovaní analýzy kvalitatívnych a cenových úrovní komodít predávaných v rámci obchodných sietí na území Slovenskej republiky. Podklady pre vypracovanie analýzy by mali byť zo strany reťazcov dodané rezortu pôdohospodárstva koncom augusta 2011.

MH SR podporuje úsilie dosiahnuť vyššiu kvalitu potravinárskeho sortimentu v obchodoch a zvyšenie podielu domácich poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v ponuke obchodných reťazcov. Aj preto prevzal záštitu nad realizáciou projektu „Kvalita z našich regiónov“. Snaží sa tiež iniciovať, aby Združenie obchodu a cestovného ruchu, Potravinárska komora Slovenska a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podpísali „Memorandum o etike v obchodných vzťahoch s potravinami a potravinárskymi komoditami v Slovenskej republike“. Návrh dokumentu pripravila sekcia obchodu a ochrany spotrebiteľa MH SR a momentálne ho posudzujú zainteresované strany. Pracovné stretnutie k návrhu sa uskutoční začiatkom septembra.

Zdroj: Juraj Kadáš – MPaRV SR, Dagmar Hlavatá – MH SR

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad