fbpx

Okresný súd v Poprade rozhodol v kauze 60-eurových faktúr v prospech poškodených a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom www.basneportal.sk za absolút-

ne neplatnú. Nariadil tiež odstránenie protiprávneho stavu – teda pozastavenie vysielania spomínanej internetovej stránky.

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. V obsahu všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti, pretože skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy.     Podľa rozhodnutia súdu boli koncipované v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Súd zaviazal žalovaného odstrániť protiprávny stav, bez ohľadu na to, že prevádzkovateľom internetového portálu je v súčasnosti spoločnosť so sídlom v štáte Belize.

Rozhodnutie platí pre všetkých spotrebiteľov

Po nadobudnutí právoplatnosti sa toto rozhodnutie vzťahuje na všetkých spotrebiteľov, ktorí sa v daných súvislostiach zaregistrovali, a ktorých zmluvy obsahovali neprijateľné obchodné podmienky.

„Je to rozhodnutie súdu prvého stupňa, po dohode s klientom zrejme dôjde k odvolaniu,“ uviedol právny zástupca žalovaného Jozef Švarc. Toto rozhodnutie nepovažuje za prehru a viac-menej ho očakával. „Rozsudok nie je právoplatný, využijeme opravný prostriedok,“ dodal.

V momente, kedy rozsudok nadobudne právoplatnosť, bude aplikovateľný i pre spotrebiteľov, ktorí sa registrovali na ďalších z veľkého množstva webových stránok firmy Pro Content, ale i firiem Web Content a Online Investment Group. V prípade záujmu nás kontaktujte a poradíme vám ako v takýchto prípadoch ďalej postupovať.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad