fbpx

V prvom kole kauzy 60-eurových faktúr vyhrali poškodení

V prvom kole kauzy 60-eurových faktúr vyhrali poškodení

Okresný súd v Poprade rozhodol v kauze 60-eurových faktúr v prospech poškodených a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom www.basneportal.sk za absolút-

ne neplatnú. Nariadil tiež odstránenie protiprávneho stavu – teda pozastavenie vysielania spomínanej internetovej stránky.

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. V obsahu všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti, pretože skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy.     Podľa rozhodnutia súdu boli koncipované v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Súd zaviazal žalovaného odstrániť protiprávny stav, bez ohľadu na to, že prevádzkovateľom internetového portálu je v súčasnosti spoločnosť so sídlom v štáte Belize.

Rozhodnutie platí pre všetkých spotrebiteľov

Po nadobudnutí právoplatnosti sa toto rozhodnutie vzťahuje na všetkých spotrebiteľov, ktorí sa v daných súvislostiach zaregistrovali, a ktorých zmluvy obsahovali neprijateľné obchodné podmienky.

„Je to rozhodnutie súdu prvého stupňa, po dohode s klientom zrejme dôjde k odvolaniu,“ uviedol právny zástupca žalovaného Jozef Švarc. Toto rozhodnutie nepovažuje za prehru a viac-menej ho očakával. „Rozsudok nie je právoplatný, využijeme opravný prostriedok,“ dodal.

V momente, kedy rozsudok nadobudne právoplatnosť, bude aplikovateľný i pre spotrebiteľov, ktorí sa registrovali na ďalších z veľkého množstva webových stránok firmy Pro Content, ale i firiem Web Content a Online Investment Group. V prípade záujmu nás kontaktujte a poradíme vám ako v takýchto prípadoch ďalej postupovať.

 

 

Zdieľaj tento článok