fbpx

V pondelok 1. októbra 2012 boli prijaté dva právne predpisy, vďaka ktorým bude používanie aromatických látok ešte bezpečnejšie a transparentnejšie. V potravinárstve sa budú používať len tie aromatické látky, ktoré sú uvedené na schválených zoznamoch.

Tento nový zoznam sa bude používať od 22. apríla 2013. Všetky aromatické látky, ktoré na zozname nie sú, budú po skončení prechodného 18-mesačného obdobia zakázané. Na zoznam sa dostalo cez 2 100 povolených aromatických látok. Ďalších 400 zostane na trhu, pokým Európsky úrad pre bezpečnosť potravín neukončí ich posúdenie. Tieto látky sa už používajú dlho a iné vedecké subjekty ich označili za bezpečné.

Druhé nariadenie sa zaoberá prechodnými opatreniami týkajúcimi sa iných aromatických látok, napríklad takých, ktoré sú vyrobené z nepotravinárskych zdrojov a bude platiť od 22. októbra 2012. Spotrebitelia si v on-line databáze môžu ľahko overiť, ktoré aromatické látky sa môžu v potravinách používať. Aromatická látka získa povolenie len v prípade, že nepredstavuje riziko pre zdravie spotrebiteľa a jej používanie nie je pre spotrebiteľa zavádzajúce.

Čítajte na: http://www.noviny-poprad.sk/index.php?clanok=1227

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad