fbpx

Cieľom Európskej komisie je vytvoriť jednotný trh s energiami pre oblasť elektrickej energie a plynu, no štúdia z roku 2012 ukázala, že dôvera spotrebiteľov v energetický sektor je alarmujúco nízka a vnímame ho veľmi negatívne. Do 17. apríla máme preto možnosť zapojiť sa do verejnej konzultácie a prostredníctvom elektronického dotazníka sprostredkovať vlastný pohľad a skúsenosti s uvedeným segmentom.

Trh s energiami sa v súčasnosti veľmi rýchlo a dramaticky mení. Nové technológie a politické rozhodnutia nám, energetickým konzumentom, otvárajú nové možnosti a perspektívy. Každý jednotlivec sa môže stať aktívnym účastníkom tohto rozvíjajúceho sa trhu. Spotrebitelia sú dnes schopní generovať, používať a/alebo predávať svoju elektrickú energiu. Vďaka moderným meracím prístrojom a inteligentným technológiám budeme čoskoro schopní monitorovať vlastnú spotrebu a oveľa efektívnejšie reagovať na kvalitu a flexibilitu služieb. Všetko v mene nižších cien pre koncového spotrebiteľa a širších možností výberu. Napriek tomu, v súčasnosti spotrebitelia nie sú spokojní ani s cenami, ani s možnosťami výberu dodávateľov. Cieľom tejto verejnej konzultácie je preto hľadať pohľady zúčastnených strán na fungovanie maloobchodného trhu s energiami a spotrebiteľskej účasti v ňom. Dotazník na vyplnenie v angličtine  nájdete na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=2013retailmarket.

 

 

Spotrebiteľský newsfilter

Spotrebiteľský newsfilter

Vážení čitatelia tohto oznamu,

prednedávnom sme pre Vás začali vydávať online Spotrebiteľský
mewsfilter, kde nájdete všetko
dôležité, čo by ste ako moderní
spotrebitelia mali vedieť, aby ste nesadli na lep
podvodníkom a
šetrili svoje peňaženky vďaka výhodným a ekologickým nákupom.


Ak Vás táto prolematika zaujíma, prihláste na na odber nášho mesačného newsfiltra.

Vopred ďakujeme.

Úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek S.O.S. Poprad